14/12-2018 08:00:00: (SWEDAS, SWED-A.ST, SWK.LSE) Kerstin Winlöf utsedd till ny chef för Group Savings på Swedbank

Kerstin Winlöf, nuvarande Chief Operating Officer inom områdena Wealth management och Wholesale banking på Nordea, har utsetts till ny chef för Group Savings på Swedbank. Hon tillträder sin nya tjänst senast den 1 maj 2019. I och med tillträdet tar hon också plats i Swedbanks koncernledning.

Group Savings ansvarar för bankens sparprodukter och har en viktig roll i att erbjuda Swedbanks privat- och företagskunder marknadsledande produkter. Både Swedbank Robur och Swedbank Försäkring ingår i Group Savings.

- Kerstin har en gedigen erfarenhet av bank och sparaområdet som gör henne till en mycket lämplig chef för Group Savings. En viktig uppgift för Kerstin blir att fortsätta att utveckla Swedbanks marknadsledande erbjudande på fondsidan samt lyfta försäkringsaffären ytterligare, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef i Swedbank.

Kerstin Winlöf har innan nuvarande position haft ett flertal chefspositioner inom Nordea, där hon arbetat sedan 1989. Sedan 2012 har hon arbetat inom området Wealth management (förmögenhetsförvaltning). Kerstin Winlöf har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet.

Den nuvarande chefen för Group Savings, Björn Elfstrand, kommer i och med att Kerstin Winlöf börjar sin anställning i banken att påbörja ett uppdrag kopplat till bankens framtida affärsmodeller. I den rollen kommer han rapportera till Birgitte Bonnesen, men inte ingå i koncernledningen.

För ytterligare information:
Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, tel +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Ekstern link: http://news.cision.com/se/swedbank/r/kerstin-winlof-utsedd-till-ny-chef-for-group-savings-pa-swedbank,c2700633
Ekstern link: https://mb.cision.com/Main/67/2700633/963198.pdf
Ekstern link: http://news.cision.com/se/swedbank/i/eklov,c2547166

Nyheten er levert av Cision.