Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 26. mai  

17/12-2018 11:28:21: (SOLON) Flaggemelding

(Oslo, 17. november, 2018) I forbindelse med registrering av ny aksjekapital i  
 Solon Eiendom ASA har Ubon Partners AS gått under flaggegrensen på 5 %. 

Antall aksjer Ubon Partners AS: 2 826 500
Antall aksjer utstedt før kapitalforhøyelse: 56 523 175
Antall aksjer utstedt etter kapitalforhøyelse: 59 349 333
Eierandel før kapitalforhøyelse: 5,00 % 
Eierandel etter kapitalforhøyelse: 4,76 %

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/465937

Nyheten er levert av OBI.