Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 26. mai  

19/12-2018 08:30:02: (SOLON) Solon inngår avtaler om tomtekjøp

Solonkonsernet avslutter 2018 med flere strategiske tomtekjøp. De største
tomtekjøpene omfatter områder på Fløisbonn og Ås. Tomten på Fløisbonn er en
næringstomt med gode løpende kontantstrømmer og vil danne grunnlag for
virksomheten i Solon Næring AS, som er et nystiftet datterselskap av Solon
Eiendom ASA. På lengre sikt kan tomten ha et utbyggingspotensial innenfor
kjernen av Solons nedslagsfelt. Fløisbonntomten kan gi rom for utbygging av
nærmere 600 boligenheter. Tomten på Ås har et utbyggingspotensial på ca 450-500
enheter og vil utvikles i regi av Solon Eiendom AS. Innenfor sine lokalmiljøer
er tomtene blant de mest attraktive. I tillegg har Solon Eiendom også kjøpt to
andre tomter i det sentrale østlandsområdet med et potensial på ca 130 enheter
til sammen.

Som et resultat av kjøpene og den vekstfasen konsernet er i, så er vi også i
gang med rekruttering av etablerte prosjektledere.

Styreleder Thorsen i Solon kommenterer dette slik: «Solon har i dag en tomtebank
som strekker seg flere år fremover. Disse nye prosjektene er en naturlig
forlengelse av vår aktivitet, og er ideelle hva gjelder utviklingsprofil. Den
eksisterende leiestrukturen er akkurat passe lang sammenholdt med de kommende
offentlige prosessene.»
 
I tillegg kjøper Solon et mindre areal for bygging av et Solon-prosjekt midt i
den sentrale del av alpinanlegget i Hemsedal. Dette prosjektet som vil utvikles
i Solon Fritid AS er på det nærmeste byggeklart, og vil gjøre det mulig å
realisere en liten «Solon-kloning» i fritidsutgave. Thorsen gleder seg også over
denne muligheten: «Prosjektet i Hemsedal er et mindre prosjekt, men også med
liten risiko. Vi ønsker å gjøre dette for å teste vår kvalitetsmodell i en ny
setting.»


For mer informasjon:
Simen Thorsen, Styreleder, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 918 86 886, email: st@soloneiendom.no 

Scott Danielsen, Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 952 55 620, email: sd@soloneiend

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/466161

Nyheten er levert av OBI.