Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 26. mai  

20/12-2018 08:30:00: (SOLON) Solon-konsernet kjøper Icopal-tomten på Fjellhamar

Solon Næring AS, som er et nyetablert datterselskap av Solon Eiendom ASA, har
inngått avtale om å kjøpe Icopal-tomten på Lørenskog. Selger av tomten er
Fjellhamar Bruk AS. Solon fortsetter med dette å styrke sin posisjon i
eiendomsmarkedet – både geografisk og i formål.

Tomten er en næringseiendom på 110 mål med god løpende kontantstrøm, og
beliggenhet ved jernbanestasjonen på Fjellhamar. Solons styreleder Simen Thorsen
sier: «Tomten har en særlig god beliggenhet, midt i det viktige båndet mellom
Oslo og Lillestrøm. Den er et av områdets viktigste knutepunkt - med god
infrastruktur for næring og andre brukere. På lengre sikt kan tomtene ha et
utbyggingspotensiale innenfor andre deler av Solons kompetanseområder. Vi ser
frem til å bruke god tid på videre utvikling av eiendommen i nært samarbeide med
lokale myndigheter.»
 
For mer informasjon: 
Simen Thorsen, Styreleder, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 918 86 886, email: st@soloneiendom.no
Scott Danielsen, Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 952 55 620, email: sd@soloneiendom.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/466268

Nyheten er levert av OBI.