Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 24. april  

21/12-2018 15:50:34: (NOFI) Mandatory notification of trade

CMO Fredrik Mundal has on December 21. 2018 bought 3.000 shares in Norwegian
Finans Holding(NOFI). The shares were bought for NOK 65.94 per share. 

New holding is 18.747 shares.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/466579

Nyheten er levert av OBI.