Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 24. april  

21/12-2018 10:06:35: (NOFI) Meldepliktig handel primærinnsider

Daglig leder Tine Wollebekk har den 21. desember 2018 kjøpt 3.000 aksjer i
Norwegian Finans Holding(NOFI), gjennom Wollebekk Gruppen AS. Aksjene er kjøpt
for NOK 63,71 pr aksje. 
Ny beholdning er 37.687 aksjer.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/466491

Nyheten er levert av OBI.