Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 24. april  

27/12-2018 13:46:59: (HAVI) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010605033.
Ny rentesats i perioden 31.12.2018 - 29.03.2019 er 5,78.
Ticker:HAVI07

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/466695

Nyheten er levert av OBI.