Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 26. mai  

02/01-2019 08:30:00: (SOLON) Solon Eiendom ASA – Salg i 4. kvartal 201

Oslo, 02. januar, 2019 – Solon Eiendom solgte 38 boliger med en samlet
salgsverdi på 204 millioner kroner i 4. kvartal 2018 sammenlignet med 11 boliger
med en samlet verdi på 113 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. Akkumulert
per 31.12 har Solon Eiendom solgt 310 boliger med en samlet verdi på 2 015
millioner kroner sammenlignet med 160 boliger med en samlet verdi på 1 390
millioner kroner i samme periode i fjor. 


I Q4 2018 ble 0 boliger fullført og 2 overlevert sammenlignet mot 49 fullførte
og 49 overleverte i Q4 2017. 

Justert for Solon Eiendoms eierandel i samarbeidsprosjekter ble Q4-salget 38
boliger til en samlet salgsverdi på 204 millioner, sammenlignet med 10 boliger
med en samlet verdi på 102 millioner i fjerde kvartal 2017.

Ved utgangen av kvartalet hadde Solon Eiendom 468 boliger under bygging hvorav
82 % var solgt.


For mer informasjon:
Scott Danielsen, Chief Financial Officer, Solon Eiendom ASA
Tel:     +47 952 55 620, email: sd@soloneiendom.no

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/466826

Nyheten er levert av OBI.