Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 23. mars  

11/01-2019 12:26:42: (DAT) Data Respons ASA: Ny kontrakt i Tyskland på NOK 40 millionerData Respons ASA: Ny kontrakt i Tyskland på NOK 40 millionerData Respons har inngått kontrakter med en ledende aktør innen automotive i Tyskland.
Kontraktene omfatter utvikling av softwareløsninger for prosessering av sanntidsinformasjon samt avanserte kommunikasjonsløsninger og applikasjoner som skal integreres mot ulike optimerings og styringssystemer. Leveransene er del av langsiktige og forretningskritiske utviklingsprosjekter som vil foregå over mange år. Kontraktsomfanget er forventet å øke betydelig utover året og videre fremover.Den pågående digitaliseringen i bilindustrien gjør kjøretøyene stadig mer avanserte med flere sensorer, mer embedded software og stadig økende krav til dataprosessering. I tillegg vil nesten alle nye kjøretøy være oppkoblet noe som muliggjør en mengde nye applikasjoner og tjenester.

- Data Respons er en nisjeleverandør av spesialisttjenester og high-tech løsninger til flere ledende aktører innen transport- og kjøretøysindustrien (biler, lastebiler og andre nyttekjøretøy). Når kjøretøyene blir mer avanserte med stadig mer software øker kompleksiteten og stiller høye krav til både systemforståelse og domenekompetanse. Våre kunder, og bransjen for øvrig, øker R&D avtrykket innenfor våre kjerneområder og vi opplever derfor sterk etterspørsel etter våre tjenester, sier Kenneth Ragnvaldsen CEO i Data Respons ASA.

For ytterligere informasjon:

Kenneth Ragnvaldsen, CEO, Data Respons ASA, tel. +47 913 90.918.

Rune Wahl, CFO, Data Respons ASA, tel. + 47.950 36.046

Om Data Respons

Data Respons er et fullservice, uavhengig teknologiselskap og en ledende aktør innen industriell digitalisering, IoT og embedded solutions markedet. Vi tilbyr R&D tjenester og smarte løsninger til OEM-bedrifter, systemintegratorer og vertikale produktleverandører innen en rekke markedssegmenter som transport og bilindustrien, industriell automasjon, telekommunikasjon og media, romfart, forsvar og sikkerhet, medisinsk teknologi, energi og maritim og finans og offentlig sektor.

Data Respons ASA er notert på Oslo Børs (ticker: DAT), og inngår i informasjonsteknologi-indeksen. Selskapet har kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Taiwan og Tyskland. www.datarespons.comDenne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.


Nyheten er levert av GlobeNewswire.