Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 23. mars  

11/01-2019 14:45:20: (FSB26) Fana Sparebank – Utvider i FSB3

Fana Sparebank har i dag utvidet i Fana Spb 17/22 FRN (FSB34), NO0010790686 med
300 millioner. Nytt utestående volum er 600 millioner. Ramme på 600 mill. er nå
fullt opptrukket.


Kontaktperson: 
Kim F. Lingjærde 
finansdirektør
mob. 932 39 839

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/467389

Nyheten er levert av OBI.