Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 19. april  

16/01-2019 09:43:23: (GRONG-ME.MERK) Grong Sparebank vurderer utstedelse av ansvarlig lån

Grong Sparebank ("Banken") har engasjert Swedbank Norge for en mulig utstedelse
av et nytt tidsbegrenset ansvarlig lån med 10 års løpetid og innløsningsrett
første gang etter 5 år. Lånet vil ha flytende rente og lånestørrelse ventes å
være NOK 35 millioner. 

Banken har utestående ansvarlig lån (NO0010709520 / GRONG04 PRO) pålydende NOK
35 millioner utstedt i 2014, med innfrielsesrett 24. april 2019. Banken vurderer
å kjøpe tilbake obligasjoner i dette lånet som en del av ovennevnte prosess
og/eller i etterkant av den mulige utstedelsen. 

Utstedelsen og tilbakekjøpet er godkjent av Finanstilsynet og av Bankens
generalforsamling. 

Kontaktperson Grong Sparebank: Jon Håvard Solum, Administrerende Banksjef – tlf:
995 64 501

Kontaktperson Swedbank Norge: Fred Lund – tlf: 23 11 62 8

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/467564

Nyheten er levert av OBI.