Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 21. april  

06/02-2019 07:25:53: (ITAB-B.ST) Rättelse bokslutskommuniké 2018

I bokslutskommunikén för jan-dec 2018 publicerad 5 februari finns det ett skrivfel på sidan 8 i balansräkningen i posten eget kapital. Inga nyckeltal eller övriga uppställningar påverkas. Rättelse är införd och uppdaterad bifogas och finns publicerad på ITABs hemsida.

ITAB Shop Concept AB  
CFO Samuel Wingren  
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 708 48 43 00

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika koncept, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 300 anställda och hade 2018 en årsomsättning på 6 031 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ekstern link: http://news.cision.com/se/itab-shop-concept/r/rattelse-bokslutskommunike-2018,c2733066
Ekstern link: https://mb.cision.com/Main/862/2733066/986238.pdf

Nyheten er levert av Cision.