Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

11/02-2019 12:32:00: (RING) Strukturendringer i Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS

Styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland aksepterte i dag salg av totalt 15 % av
aksjene i Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS til SpareBank 1 Modum
(«Modum»). Salgssum er avtalt til 8,75 mill. kroner. Aksjene selges pro ratisk
fra SpareBank 1 Ringerike Hadeland og SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Modum vil
etter transaksjonen eie 30 % av aksjene i meglerselskapet. Eierandelen vil da
reflektere andel av meglerforetakets virksomhet i Modums markedsområde.
Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av 1.kvartal 2019.
 
Modums oppkjøp foretas med intensjon om å fisjonere ut
eiendomsmeglervirksomheten i Vikersund, Hokksund og Mjøndalen for å etablere
eget eiendomsmeglerforetak, 100 % eid av Modum. Intensjonen er videre å
fusjonere den utfisjonerte virksomheten med Eiendomsmegler Dahl AS som Modum i
dag eier direkte. Det er også intensjon om å inngå en samarbeidsavtale mellom
Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS og fremtidige Eiendomsmegler 1 Modum om
oppgjørstjenester. 

Fremtidige resultateffekter anslås å være begrenset. 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt
Steinar Haugli, tlf: 971 95 437
Andrea Søfting, tlf: 984 88 29

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469180

Nyheten er levert av OBI.