Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 21. april  

11/02-2019 13:21:40: (SFEN41) Oslo Børs – Sogn og Fjordane Energi AS - Mottatt søknad om notering av obligasjonslå

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010842511.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for
informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt
notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra
og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469183

Nyheten er levert av OBI.