Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

12/02-2019 12:08:36: (EQNR) Equinor ASA: Meldepliktig handel

En nærstående til en primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har
solgt aksjer i Equinor ASA:

Alf Torstensen, nærstående til Siv Helen Rygh Torstensen, leder av
konsernsjefens kontor i Equinor ASA, har den 12. februar 2019 solgt 260 aksjer i
Equinor ASA til en pris per aksje på 196,50 kroner. Rygh Torstensen og hennes
nærstående vil etter salget til sammen eie 7281 aksjer i Equinor ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469280

Nyheten er levert av OBI.