Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 26. mai  

15/02-2019 11:53:53: (SKUE) Skue Sparebank nytt 5-årig FRN obligasjonslån og tilbakekjøp i SKUE09 PRO

Skue Sparebank utsteder et nytt 5-årig FRN obligasjonslån 

Ramme: NOK 300 mill, åpent lån
1. lånetransje: NOK 100 mill
Innbetaling og rentebærende fra: 20.02.2019
Forfall: 20.02.2024
ISIN NO0010843568

Lånet søkes notert på Nordic ABM.

Samtidig kjøper banken tilbake NOK 110 mill i SKUE09 PRO med forfall 28.06.2019.
Totalt utestående i SKUE09 PRO etter tilbakekjøpet er NOK 25 mill.

Tilrettelegger: DnB Markets

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469747

Nyheten er levert av OBI.