Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

15/02-2019 14:50:24: (SKUE) Skue Sparebank utvider 5-årig obligasjonslån med ISIN NO0010843568

Skue Sparebank utvider 5-årig obligasjonslån med ISIN NO0010843568 og forfall
20.02.2024 med NOK 100 mill og innbetaling 20.02.2019. Totalt utestående i lånet
etter utvidelsen er NOK 200 mill.

Banken kjøper samtidig tilbake NOK 15 mill i SKUE09 PRO med forfall 28.06.2019.
Totalt utestående i SKUE09 PRO etter tilbakekjøpet er NOK 10 mill.

Tilrettelegger: Sparebank1 Markets

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469778

Nyheten er levert av OBI.