Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

18/02-2019 14:13:38: (SKUE) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010763295.
Ny rentesats i perioden 19.02.2019 - 20.05.2019 er 2,43.
Ticker:SKUE06 PRO

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/469912

Nyheten er levert av OBI.