Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 26. mai  

20/02-2019 10:06:27: (SKUE) Nordic ABM - SKUE19 PRO - Nytt lån til registrering / New bond issue to be registered 21.02.2019

Lånets navn / Issue name: Skue Spb 19/24 FRN
Ticker:SKUE19 PRO
Instrument ID:1304556
ISIN: NO0010843568
Segment: OABM
Land / Country: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 100 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 20.02.2019
Forfallsdato / Maturity date: 20.02.2024
Kupongrente / Coupon rate: 2,18 % p.a. (3M NIBOR + 0,91 %)
Sektorliste / Sector list: Bank og finans / Bank and insurance bonds
Tilretteleggere / Managers:  DNB Bank ASA, DNB Markets
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/470087

Nyheten er levert av OBI.