26/02-2019 07:30:00: (RILBA.CPH, RILBA01-PRO) Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2018Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2018

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Øvrige interessenter

26. februar 2019

Ringkjøbing Landbobanks årsregnskabsmeddelelse for 2018

2018 er det første år, hvor driften fra Nordjyske Bank er indregnet. Årsregnskabsmeddelelsen indeholder, som det var tilfældet for halvårsrapporten og 3. kvartalsrapporten, både et proformaregnskab og et officielt regnskab.

Begge regnskabsopstillinger udviser fremgang i forhold til sidste år, og fusionen er kommet godt fra start.Basisresultat - proforma

(mio. kroner)201820172016
Basisindtjening i alt2.0011.9171.861
Samlede udgifter og afskrivninger-866-845-815
Basisresultat før nedskrivninger på udlån1.1351.0721.046
Nedskrivninger på udlån m.v.-43-70-211
Basisresultat1.0921.002835
Beholdningsresultat m.v.+77+84+78
Resultat før særlige omkostninger1.1691.086913Året 2018 i overskrifter

  • Regnskabet udviser en fremgang i basisresultatet på 9% til 1.092 mio. kroner og i resultatet før særlige omkostninger på 8% til 1.169 mio. kroner
  • Integrationen af bankerne forløber som forventet, og fusionen er blevet godt modtaget af kunderne
  • Fortsat stor kundetilgang og vækst i udlån på 7% til 33 mia. kroner
  • Pay-out ratio på 64% og stigning i udbyttet til 10 kroner pr. aktie samt et nyt aktietilbagekøbsprogram på 190 mio. kroner
  • Egentlig kernekapitalprocent på 15,0 og NEP-kapitalprocent på 25,2
  • Kundetilfredsheden ligger i top for begge brands
  • Voxmeters omdømmeundersøgelse placerer igen banken bedst i DanmarkMed venlig hilsen

Ringkjøbing LandbobankJohn Fisker


Vedhæftet fil


Nyheten er levert av GlobeNewswire.