Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 22. mai  

14/03-2019 16:40:19: (DNB) DNB ASA - Fullført tilbakekjøpsprogram

DNB ASA har fullført sitt program for tilbakekjøp av egne aksjer, offentliggjort
6. juni 2018. Totalt 15,9 millioner aksjer ble kjøpt tilbake i det åpne
markedet, mens totalt 8,2 millioner aksjer vil bli innløst fra staten, under
forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i
2019, slik at statens nåværende eierandel i DNB ASA på 34,00 % forblir uendret
etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet. Volumvektet snittkurs for
aksjene er 160,17 kroner.

Etter dette, eier DNB ASA totalt 15 883 232 egne aksjer.

De 24 065 503 millioner aksjene som er omfattet av tilbakekjøpsprogrammet vil
bli slettet under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB ASAs ordinære
generalforsamlingen i 2019. Deretter vil DNB ASAs totale antall registrerte
aksjer reduseres med 1,50 % fra dagens 1 604 366 888.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til børsmelding av 6. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).
For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Jan Ole Huseby, Seniorrådgiver Investor Relations, tlf. 23 26 84 08 / 958 61 003
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/472087

Nyheten er levert av OBI.