Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 22. mai  

14/03-2019 21:30:00: (OBOBA06) OBOS-banken AS - Årsrapport 2018

Vedlagt følger årsrapport 2018 for OBOS-banken AS.
Årsrapporten vil i tillegg bli gjort tilgjengelig på
www.obos.no

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/472095

Nyheten er levert av OBI.