Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 22. mai  

14/03-2019 13:58:44: (YAR) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010727977.
Ny rentesats i perioden 18.03.2019 - 18.06.2019 er 2,06.
Ticker:YAR09

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/472053

Nyheten er levert av OBI.