Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 19. mai  

15/03-2019 09:30:00: (NFGAB.ST) Komplettering av pressmeddelande publicerat den 15 mars

Styrelsen för Nordic Flanges Group AB (publ.) presenterar härmed 2018 års bokslutskommuniké.

ANDRA HALVÅRET 2018

·  Omsättningen uppgick till 103,8 (91,4) MSEK 
·  Årets sista halvår hade en starkare efterfrågan än föregående år och gav en ökad försäljning som följd
·  EBITDA uppgick till -1,4 (-0,8) vilket motsvarar en marginal på -1,3 (-0,9) procent 
·  Resultat efter skatt uppgick till -8,8 (-16,9) MSEK 

HELÅRET 2018

· Omsättningen uppgick till 206,7 (198,9) vilket motsvarar en ökning om 3,9 procent
· EBITDA uppgick till 6,8 (8,3) MSEK, motsvarande en marginal på 3,3 (4,2) procent. I årets EBITDA ingår strukturkostnader om netto -2,8 (-3,9) MSEK. Rensat för extraordinära poster av   engångskaraktär är EBITDA 9,6 (12,1) MSEK
· Under året har vi fokuserat på uppbyggnad av vår säljorganisation och kundkontakter (som har börjat visa resultat andra halvåret)
· Vi har under 2018 förstärkt bolagen med nyckelpersoner såsom försäljningschef, produktionschef, inköpschef och CFO ( start 7 jan 2019)
· Resultat efter skatt uppgick till -11,3 (-16,4) MSEK. Rensat för samtliga extraordinära poster av engångskaraktär blev resultatet -8,5 (-4,6) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,31)

[image]

Frederik von Sterneck

CEO Nordic Flanges Group
E-Post: frederik.vonsterneck@nordicflanges.com (lotta.stalin@nordicflanges.com)

Om bolaget

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

Styrelseordförande: Bengt Engström

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14
SE-111 52 Stockholm

556674-1749

www.nordicflanges.com   

Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 klockan 09:30.

Vår certified advisor är Mangold Fondkommission AB - tfn. 08-503 015 50 - CA@mangold.se

Ekstern link: https://news.cision.com/se/nordic-flanges-group-ab/r/komplettering-av-pressmeddelande-publicerat-den-15-mars,c2763966
Ekstern link: https://mb.cision.com/Main/604/2763966/1007818.pdf
Ekstern link: https://mb.cision.com/Public/604/2763966/a578dc9df5614ebc.pdf

Nyheten er levert av Cision.