Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

15/03-2019 12:31:23: (ABT.OAX) AQUA BIO TECHNOLOGY ASA . REGISTRERING AV KAPITALFORHØYELSE . NOTERING AV WARRANTSAQUA BIO TECHNOLOGY ASA . REGISTRERING AV KAPITALFORHØYELSE . NOTERING AV WARRANTS

Det vises til børsmelding fra Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet") datert 7. januar 2019 og 12. februar 2019 vedrørende, blant annet, en rettet emisjon (den "Rettede Emisjonen") og en etterfølgende reparasjonsemisjon ("Reparasjonsemisjonen"). Det vises videre til generalforsamlingens beslutning om å tildele styret fullmakt til å vedta kapitalforhøyelsen knyttet til Reparasjonsemisjonen, slik annonsert 7. januar 2019. Den 11. februar 2019 vedtok styret en kapitalforhøyelse tilknyttet Reparasjonsemisjonen i henhold til ovennevnte styrefullmakt.

Kapitalforhøyelsen knyttet til Reparasjonsemisjonen er nå registrert i Foretaksregisteret. Den nye aksjekapitalen i Selskapet er NOK 29 397 235 fordelt på 11 758 894 aksjer, hver pålydende NOK 2,50. De nye aksjene vil noteres på Oslo Axess fra og med i dag under ticker "ABT".

Det vises videre til generalforsamlingens vedtak fra 7. januar 2019 om utstedelse av frittstående tegningsretter ("Warrants") i Reparasjonsemisjonen, og til prospektet publisert av Selskapet den 14. februar 2019 ("Prospektet").

Tegnerne i Reparasjonsemisjonen har mottatt en (1) Warrant per aksje bestilt og tildelt i Reparasjonsemisjonen. Selskapet har utstedt 120 896 Warrants til investorene i Reparasjonsemisjonen. Disse vil noteres på Oslo Axess under ticker "ABT S". For nærmere informasjon om Warrants vises det til børsmelding publisert den 14. februar 2019.

For nærmere informasjon, kontakt Arvid Lindberg, leder for salg og markedsføring, telefon +47 98245410 eller per e-post arvid@aquabiotech.no.

Aqua Bio Technology (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.


Nyheten er levert av GlobeNewswire.