15/03-2019 17:20:47: (TRYG.CPH, TRYG01-PRO) Beslutninger på Tryg A/S ordinære generalforsamling 2019Beslutninger på Tryg A/S ordinære generalforsamling 2019

Trygs ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2018 taget til efterretning.Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:. Trygs årsrapport 2018, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet årets resultat 1.731 mio. DKK overføres til overført overskud, efter regulering for nettoopskrivning efter indre værdis metode.. Honorarerne til bestyrelsen for 2019 herunder honorarer til bestyrelsens udvalg.. Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 8 til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med en samlet pålydende værdi på 151.000.000 DKK frem til 15. marts 2024.. Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 9 til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med en samlet pålydende værdi på 15.100.000 DKK frem til 15. marts 2024.. Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 151.000.000 DKK i perioden indtil 31. december 2020.. Forslag om ændringer til .Lønpolitik for Tryg..Otte bestyrelsesmedlemmer blev valgt:. Karen Bladt

. Claus Wistoft

. Ida Sofie Jensen

. Jukka Pertola (uafhængig)

. Torben Nielsen (uafhængig)

. Lene Skole (uafhængig)

. Mari Thjømøe (uafhængig)

. Carl-Viggo Östlund (uafhængig)

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Jukka Pertola som formand og med Torben Nielsen som næstformand.Medarbejderne har valgt følgende fire medlemmer til bestyrelsen:. Elias Bakk

. Tom Eileng

. Lone Hansen

. Tina Snejbjerg

. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Selskabets vedtægter og Lønpolitik for Tryg kan downloades på tryg.com/da.


Vedhæftet fil


Nyheten er levert av GlobeNewswire.