Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 19. mai  

15/03-2019 15:03:43: (ELK) Oslo Børs - ELK01 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 18.03.2019

Lånets navn / Issue name: Elkem ASA 18/21 FRN
Ticker: ELK01
Instrument ID: 1304602
ISIN: NO0010838808
Segment: OBOC
Hjemstat / Home state: NO
Handelsvaluta / Trading currency: NOK
Lånebeløp / Issued amount: 1 750 mill, åpent lån / tap issue
Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 06.12.2018
Forfallsdato / Maturity date: 06.12.2021
Kupongrente / Coupon rate: 2,54 % p.a. (3M NIBOR + 1,25 %)
Sektorliste / Sector list: Industri og handel / Industry and commercial
Tilretteleggere / Managers:  Nordea Bank Abp, filial i Norge, DNB Bank ASA, DNB
Markets
Verdipapirregister / Central Securities Depository:  VPS
ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond
Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: 
[http://www.oslobors.no]

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/472179

Nyheten er levert av OBI.