Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 27. mai  

11/04-2019 15:57:04: (PROTCT) Meldepliktig handel - aksjeprogram for ansatte

Protector Forsikring ASA har i dag overført 7.467 aksjer i eget selskap til
ansatte til en kurs på 54,20 kroner. Overføringen skjer i forbindelse med
selskapets incentivprogram for ansatte. 

Det er en bindingstid på to år for aksjene. 

Protector Forsikring ASAs beholdning av egne aksjer etter salget er  4.393.679
aksjer. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474336

Nyheten er levert av OBI.