Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 22. mai  

11/04-2019 13:24:59: (HELG) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010835648.
Ny rentesats i perioden 15.04.2019 - 15.07.2019 er 1,82.
Ticker:HELG49 PRO

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Erik Marin-Andresen)

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474296

Nyheten er levert av OBI.