Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 21. mai  

12/04-2019 16:50:03: (NGT) Vedtak om strykning av NextGenTel Holding ASA fra notering på Oslo Børs

NextGenTel Holding ASA har i brev av 11. april 2019 søkt om strykning av
selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs. I henhold til løpende forpliktelser
pkt. 15.1 (4) jf. verdipapirhandelloven §12-3 har Oslo Børs i dag fattet
følgende vedtak:

«Aksjene i NextGenTel Holding ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med
16. april 2019. Siste noteringsdag vil være 15. april 2019.»

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474488

Nyheten er levert av OBI.