Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

12/04-2019 08:31:22: (NGT) Mottatt søknad om strykning

Oslo Børs har mottatt søknad fra NextGenTel Holding ASA om strykning av
selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474390

Nyheten er levert av OBI.