Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 19. april  

15/04-2019 08:30:00: (HYARD) Havyard Group ASA: Intensjonsavtale inngått for salg av MMC First Process

Fosnavåg, 14.April 2019

Havyard Group ASA ("Selskapet" eller "Selger") har i dag signert et Head of
Terms ("HoT") for salg av Selskapets 75% eierandel i MMC First Process AS.
Kjøper er et konsortium bestående av First Process Holding AS og Credo Partners
("Kjøper"). Som del av transaksjonen er det avtalt at Havyard Group ASA vil
kjøpe fra MMC First Process AS dets 77% eierandel i MMC Green Technology AS
(samlet "Transaksjonen").

MMC First Process AS er et selskap som leverer innovative løsninger for
håndtering og kjøling av sjømat om bord på fiskefartøy, brønnbåter og
landbaserte anlegg.

MMC Green Technology AS er et selskap som fokuserer på miljøvennlige løsninger
for maritim industri, herunder ballastvann håndteringssystemer. 

Transaksjonen er basert på en verdsettelse av MMCFP som, ved gjennomførelse, er
forventet å bidra til en betydelig effekt på Selskapets bokførte egenkapital, og
bidra med en substansiell likviditetseffekt. Selskapet og Kjøper vil oppdatere
markedet vedrørende betingelsene og effektene av Transaksjonen ved signering av
aksjekjøpsavtalen, som er forventet å være signert senest den 15. Juni

Transaksjonen er betinget av gjennomføring av aksjekjøpsavtaler og Kjøpers due
diligence. 

Fearnley Securities er engasjert som finansiell rådgiver av Selskapet i
forbindelse med Transaksjonen og har blitt engasjert for å bistå Selskapet med
implementeringen av en langsiktig bærekraftig kapitalstruktur. 

Kontaktpersoner;

Havyard Group
Geir Johan Bakke, CEO
Tel: +47 48 18 00 11
E-mail: GeirJohan.Bakke@havyard.com

MMC First Process AS
Petter Leon Fauske, CEO
Tel: +47 97 08 03 39
E-mail: Petter.Leon.Fauske@mmcfp.no

Credo Partners
Pål Brynsrud, Senior Partner
Tel: +47 92 26 56 56
E-mail: brynsrud@credopartners.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474539

Nyheten er levert av OBI.