Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 21. mai  

15/04-2019 13:36:32: (NGT) Siste noteringsdag i dag / Last day of listing today

Viser til melding 12.04.2019. Siste noteringsdag for aksjene i NextGenTel
Holding ASA er i dag, 15.04.2019.
 
See announcement 12.04.2019. Last day of listing for the shares in NextGenTel
Holding ASA is today, 15.04.2019.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474568

Nyheten er levert av OBI.