Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 19. april  

15/04-2019 14:59:47: Oslo Børs - Haram kommune - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010850514.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for
informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt
notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra
og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474571

Nyheten er levert av OBI.