Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 19. april  

15/04-2019 16:43:32: (KOG) Meldepliktig handel

Kongsberg Gruppen ASA har 15. april 2019 kjøpt 12.000 aksjer i eget selskap til
gjennomsnittlig kurs NOK 125,5032 per aksje. Etter kjøpet eier selskapet 715.869
KONGSBERG-aksjer.

Aksjekjøpet er gjort i forbindelse med et tilbakekjøpsprogram som ble
offentliggjort 21. februar 2019, i forbindelse med et aksjeprogram for alle
ansatte og et langtidsincentivprogram for ledende ansatte.
Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til 1 000 000 egne aksjer.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet vises det til Kongsberg
Gruppen ASAs annonsering på Oslo Børs 21. februar 2019 (tilgjengelig på
www.newsweb.no).

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-2 og
§5-12.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474580

Nyheten er levert av OBI.