Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 19. april  

16/04-2019 08:10:00: (PANE01) Pandion Energy kjøper 20 prosent i PL 263 D & E av Equinor

Pandion Energy AS (Pandion Energy) har nylig inngått avtale med Equinor Energy
AS (Equinor) om kjøp av en 20 prosent andel i utvinningstillatelsene PL 263 D og
PL 263 E, som inneholder prospektet Appolonia. Utvinningstillatelsene er
lokalisert i blokkene 6407/1 og 6507/10 på Haltenbanken i Norskehavet. 
 
CEO i Pandion Energy, Jan Christian Ellefsen, kommenterer:
"Denne transaksjonen er vårt tredje kjøp innen leting og det andre kjøpet i
Norskehavet. Appolonia prospektet, som strekker seg inn i begge
utvinningstillatelser, er lokalisert i en petroleumsrik provins med mange felt
og funn og er et verdifullt bidrag til vår voksende portefølje av attraktive
letemuligheter."  
 
PL 263 D ble tildelt i TFO 2017. PL 263 E er en ny lisens som skal skilles ut
fra PL 263. Denne ble tildelt i 16. konsesjonsrunde i år 2000. Begge
utvinningstillatelser er operert av Equinor (70% før nedsalg) med Spirit som
eneste partner (30%). Operatøren jobber for tiden med å modne Appolonia
prospektet og gitt en positiv borebeslutning i partnerskapet vil denne kunne bli
inkludert i operatørens borekampanje for 2020.
 
Transaksjonen er betinget gjennomføring av utskillelse av PL 263 E fra PL 263,
samt myndighetsgodkjennelse. 

For ytterligere informasjon, kontakt CEO, Jan Christian Ellefsen, tel: +47 91 74
48 99 eller se www.pandionenergy.no

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474597

Nyheten er levert av OBI.