Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 26. mai  

16/04-2019 14:27:16: (PROTCT) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010762917.
Ny rentesats i perioden 23.04.2019 - 19.07.2019 er 5,15.
Ticker:PROTCT02

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Erik Marin-Andresen)

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474642

Nyheten er levert av OBI.