Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 20. mai  

17/04-2019 11:09:17: (ITE) Presentasjon 1. kvartal 2019

Itera ASA presenterer foreløpig resultat for 1. kvartal 2019 fredag 26 april
2019 kl. 8.30. 

Presentasjonen er ved konsernsjef Arne Mjøs og finansdirektør Bent Hammer, og
finner sted på Nationaltheatret Konferansesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo.


Presentasjonen kan også følges på web-cast, se www.itera.no - investor relations
- reports and presentations. 

For mer informasjon, kontakt: 
Arne Mjøs (konsernsjef) 
Telefon: +47 905 23 172 

Bent Hammer (finansdirektør) 
Telefon: +47 982 15 497

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/474734

Nyheten er levert av OBI.