Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 26. mai  

15/05-2019 08:00:00: (BOOZT.ST) Boozt AB kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Under första kvartalet var nettoomsättningstillväxten 29% (i lokal valuta 28%) med 25% tillväxt för Boozt.com och 104% tillväxt för Booztlet.com. Den justerade rörelsemarginalen minskade med 0,8 procentenheter till -1,6%.


Miljoner kronor om 1 jan - 31 mar, 2019 1 jan - 31 mar, 2018 Forändring
inget annat anges
KONCERNEN
Nettoomsättning 712,4 551,9 29,1%
Bruttovinst 269,7 217,9 23,8%
Rörelseresultat (EBIT) -21,0 -6,4 -229%
Justerat -11,3 -4,1 -175%
rörelseresultat
Periodens resultat -20,2 -11,2 -79,5%
Resultat per aktie -0,35 -0,20 -77,2%
(kronor)
Resultat per aktie -0,35 -0,20 -77,2%
efter utspädning
(kronor)

Periodens kassaflöde -95,6 -30,3 -215%
Organisk tillväxt, % 29,1% 31,1% -2,0 pp
Bruttovinstmarginal, % 37,9% 39,1% -1,3 pp
Rörelsemarginal, % -2,9% -1,2% -1,8 pp
Justerad -1,6% -0,7% -0,8 pp
rörelsemarginal %

VD Hermann Haraldsson säger: "Utvecklingen under det första kvartalet blev ungefär som vi hade förväntat oss med en nettoomsättningstillväxt på 29%. Kundnöjdheten är fortsatt hög och nyckeltalet för true frequency fortsätter att öka. Dessa faktorer i kombination med att inflödet av nya kunder ligger på en konstant hög nivå bekräftar vår starka utveckling. Det genomsnittliga ordervärdet minskade under första kvartalet på grund av fler returer. Det genomsnittliga bruttoordervärdet var dock oförändrat jämfört med föregående år då de lägre priserna uppvägdes av att antalet varor per order ökade, drivet av de nyare kategoriernas starka tillväxt. Under de senaste tolv månaderna har genomsnittligt ordervärde och returandelen legat på en stabil nivå, men vi kommer att följa upp dessa nyckeltal noga under den kommande perioden."

"Bruttomarginalen var fortsatt pressad av försäljningen av lageröverskott från höst/vintersäsongen 2018 som gällde för branschen generellt. Konsekvensen av föregående år uppvägdes delvis av att vi hade ett större lager av kampanjvaror och resulterade i en bruttomarginal som var 1,3 procentenheter lägre än föregående år. Nyckeltalen för rörelsekostnader påverkades negativt av det lägre genomsnittliga ordervärdet, vilket delvis uppvägdes av lägre anskaffningskostnader för nya kunder. Det bidrog till ett 7 miljoner kronor lägre justerat rörelseresultat jämfört med föregående år, varav hälften relateras till den fysiska Beauty by Booztbutiken i Köpenhamn."

"Våra nyare kategorier, särskilt Sport och Beauty, har en fortsatt stark tillväxt och jag är väldigt förväntansfull över att se utvecklingen för vår online-outlet Booztlet.com. Vi investerar mer i Booztlet.com, både när det gäller personal och marknadsföring. Detta tillsammans med vår erfarenhet av att ha byggt upp Boozt.com till en ledande modedestination, gör att vi börjar se resultaten. Booztlet.com befinner sig fortsatt i ett tidigt stadium och vi bedömer att det finns en stor potential. Vår fysiska flaggskeppsbutik fortsätter att dra ner lönsamheten, men gör framsteg. Dessutom har vi beslutat att stänga vår mindre fysiska Beauty by Booztbutik i Roskilde för att begränsa Övrigt-segmentets förluster ytterligare framöver. En bra bit in på det här årets första utmanande månader behåller vi vår prognos på en nettoomsättningstillväxt på över 27% och en förbättrad justerad rörelsemarginal jämfört med 2018"

Framåtblickande Utfall Oförändrad prognos sedan den 21 feb 2019
information för 2019* 2018
Nettoomsättningstillväxt 38,1% högre än 27%
Justerad rörelsemarginal 2,3% förbättrad från 2018

*Prognosen baseras på antagandet att valutorna är konstanta under perioden från offentliggörandet den 21 februari 2019 och under resten av räkenskapsåret

Telefonkonferens / audiocast

Halvårsrapporten presenteras av Boozts VD och koncernchef, Hermann Haraldsson, och ekonomi- och finansdirektör, Allan Junge-Jensen, vid en telefonkonferens / audiocast den 15 maj 2019 kl. 09.30. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. Frågor går att ställa muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via audiocastsändningen.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Boozts webbsida (https://www.booztfashion.com/sv).

För mer information, vänligen kontakta:

Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 / E-mail: heha@boozt.com

Allan Junge-Jensen / Ekonomi- och finansdirektör / Tel: +45 41 19 70 60 / E-mail: ajj@boozt.com
 

Anders Enevoldsen / Kommunikations- & IR-direktör / Tel: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com 

Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj kl 08.00 genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2018 omsatte koncernen 2 784 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com.

Ekstern link: https://news.cision.com/se/boozt/r/boozt-ab-kvartalsrapport-1-januari---31-mars-2019,c2813931
Ekstern link: https://mb.cision.com/Main/15799/2813931/1045322.pdf

Nyheten er levert av Cision.