Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 21. mai  

15/05-2019 09:53:30: (NRC) Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") har i dag förvärvat 600.000 aktier i
NRC Group ASA ("NRC Group") på Oslo Börs. Öresund äger därefter 2.719.091 aktier
motsvarande 5,04 procent av kapitalet och rösterna i NRC Group.

Stockholm den 15 maj 2019
Investment AB Öresund (publ)

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/477019

Nyheten er levert av OBI.