Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

16/05-2019 11:08:52: (AXIC-A.ST) Korrigering: tidigare PM angående aXichems Novel Food-ansökan för aXiphen® saknade adressuppgifter till Certified Adviser

aXichem AB (publ) korrigerar tidigare PM, offentliggjort den 16 maj 2019 kl 10:15 CET. Komplett information till bolagets CA RedEye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121 576 90. 

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott, marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121 576 90. Mer information om bolaget finns påwww.axichem.se 

Ekstern link: https://news.cision.com/se/axichem-ab/r/korrigering--tidigare-pm-angaende-axichems-novel-food-ansokan-for-axiphen--saknade-adressuppgifter-t,c2815450
Ekstern link: https://mb.cision.com/Main/8586/2815450/1046498.pdf

Nyheten er levert av Cision.