Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

16/05-2019 07:00:15: (SBANK11-PRO, SBANK02-PRO, SBANK07-PRO, SBANK09-PRO, SBANK, SBANK13-PRO, SBANK06-PRO, SBANK08-PRO, SBANK12-PRO, SBANK04-PRO) Sbanken ASA: Økt resultat i et konkurransepreget marked

Sbanken ASA: Økt resultat i et konkurransepreget marked


Bergen, 16. mai 2019. Sbanken-konsernet fikk et resultat før tap på 242,8 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 233,1 millioner samme kvartal i fjor. Netto renteinntekter økte med 6,7 millioner og netto provisjonsinntekter økte med 3,7 millioner. Netto resultat for kvartalet ble 171,6 (166,4) millioner.


Utlånsveksten siste tolv måneder var 6,3 prosent. Ved utgangen av kvartalet var totale utlån 78,2 milliarder sammenlignet med 73,6 milliarder ved utgangen av første kvartal 2018. Egenkapitalavkastningen i første kvartal var 11,6 prosent (12,5 prosent).


Netto renteinntekter økte til 355,1 (348,4) millioner som følge av økte utlånsvolumer og noe redusert rentemargin. Netto rentemargin var 1,57 prosent, ned fra 1,66 prosent i første kvartal 2018. Sammenlignet med forrige kvartal økte netto rentemargin med 0,01 prosentpoeng.


Høydepunkter:
· Fortsatt sterk utvikling innen forbrukslån
· Redusert vekst innen boliglån som følge av hard priskonkurranse
· Resultat per aksje økte til 1,54 i kvartalet (1,50)
· SMB-løsning klar for lansering
· Kostnadsutvikling i tråd med kommunisert nivå


«Kundene våre øker sin sparing i fond og ved utgangen av kvartalet passerte forvaltede sparemidler 13 milliarder. Sammenlignet med forrige kvartal økte rentemarginen til 1,57 prosent. Utlån til bolig ble redusert i et kvartal med hard priskonkurranse, mens veksten i forbrukslån fortsatte den positive trenden med 14,2 prosent vekst i kvartalet. Vi er tilfredse med at vi øker resultatet i kvartalet», sier daglig leder i Sbanken ASA Magnar Øyhovden.


Driftskostnadene var 162,5 (153,5) millioner i kvartalet. Netto tap utgjorde 22,9 (14,9) millioner i kvartalet, noe som tilsvarer en tapsgrad på 0,12 (0,08) prosent.


Ved utgangen av kvartalet hadde Sbanken en ren kjernekapitaldekning på 14,9 (14,9) prosent, en kjernekapitaldekning på 16,5 (16,4) prosent og en total kapitaldekning på 18,6 (18,3) prosent. Kapitaldekningsstørrelsene for første kvartal inkluderer 70 prosent av netto resultat i første kvartal.


«Norsk økonomi er sunn. Både reguleringer og den underliggende økonomiske utviklingen tilsier en noe lavere kredittvekst bade innenfor sikrede og usikrede kreditter fremover. Sbanken vil fortsette å balanse utlånsvekst og resultatvekst. Våre initiativer innen betaling, sparing og småbedriftsmarkedet bidrar til å øke kapitallette inntekter, kundevekst og innskudd med attraktiv prising. Sammen med vårt eksisterende tilbud og fortsatt god kostnadsstyring er vi godt posisjonert for å nå våre målsettinger fremover» avslutter Øyhovden.


Detaljert finansiell rapport for konsernet og Sbanken ASA er vedlagt denne meldingen. Rapporten for det heleide datterselskapet Sbanken Boligkreditt AS, distribueres separat.  


Kontaktdetaljer, Investor Relations
Henning Nordgulen, leder finans, Sbanken ASA, +47 952 65 990


Mediekontakt
Geir Holen, Kommunikasjonsansvarlig, Sbanken ASA, +47 959 68 286


Om Sbanken ASA
I april 2000 ble Sbanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer og alle produkter og tjenester tilbys direkte via den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Per 31. mars 2019 hadde Sbanken en forvaltningskapital på 91,1 milliarder kroner.


For mer informasjon, se https://sbanken.no/investor-relations-norsk
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sbanken ASA via Globenewswire
Nyheten er levert av GlobeNewswire.