Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

16/05-2019 10:12:47: (ENDUR) Endúr Sjøsterk AS tildelt kontrakt fra GIFAS på bygging nøkkelferdig fôrflåte

Endúr Sjøsterk AS har blitt tildelt kontrakt med Gildeskål Forskningsstasjon
(GIFAS) på bygging av en nøkkelferdige fôrflåte med betongskrog for levering i
1. kvartal 2020.  Fôrflåten vil ha en samlet lastekapasitet på totalt 700 tonn,
og leveres med komplett bolig- og kontormodul beregnet for døgnbemannet drift.  

Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS) er en privateid havbruksstasjon med base i
Gildeskål i Nordland. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen biologiske
og teknologiske problemstillinger både i småskala og full kommersiell skala.

-GIFAS er en viktig kunde for Endúr Sjøsterk. Vi ser spennende muligheter med å
levere til et anerkjent akvakulturmiljø som legger vekt på at det skal være kort
vei mellom FoU og næringsutvikling. Dette skal bli en fremtidsrettet flåte som
vi tror vil tilføre GIFAS stor fleksibilitet i mange tiår fremover, sier daglig
leder Øyvind Risnes i Endúr Sjøsterk.

Kontrakten med GIFAS er den andre kontrakten på levering av nøkkelferdig
fôrflåte som Endur Sjøsterk har blitt tildelt i 2. kvartal 2019. Selskapet har
per dato en ordrebok som vil mer enn doble omsetningen fra 2018 til 2019 og som
gir aktivitet ut 1. kvartal 2020.    

Endúr Sjøsterk AS er et heleid datterselskap av børsnoterte Endúr ASA som er et
vestlandsbasert industrikonsern med klare ambisjoner om å vokse videre innenfor
de tre markedsområdene akvakultur, maritim service og energi. Endúr Sjøsterk AS
samarbeider med sine søsterselskaper om å utnytte konsernets omfattende erfaring
fra komplekse maritime produksjoner, både fra offshore-installasjoner og på
skipssiden. Denne kompetansen vurderes som viktig i selskapets arbeid med å
videreutvikle fremtidsrettede fôrflåter og serviceflåter. 

Kontaktperson: 
Øyvind Risnes, daglig leder i Endúr Sjøsterk, telefon 480 48 561

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende
forpliktelser.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/477198

Nyheten er levert av OBI.