Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 16. desember  
Dato Antall dager Distributør Papir Børs Søk  
Dato Tid Selskap Overskrift
15/12-2018 17:30:00 SKIS-B Kommuniké från SkiStars årsstämma (GlobeNewswire)
14/12-2018 21:15:00 MAG Magnolia Bostad loses claim in arbitration (Cision)
  21:15:00 MAG Magnolia Bostad förlorar krav i skiljetvist (Cision)
  19:20:00 AF-B Update on ÅF's tender offer of Pöyry (Cision)
  19:20:00 AF-B Uppdatering om ÅFs uppköpserbjudande på Pöyry (Cision)
  19:20:00 AF-B Päivitys ÅF:n ostotarjoukseen Pöyrystä (Cision)
  18:30:00 AHSL Following the public offer, Ahlsell AB appoints an independent bid committee (Cision)
  18:00:00 LIME Utnyttjande av övertilldelningsoption samt meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod (Cision)
  17:40:00 OASM KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) (GlobeNewswire)
  17:40:00 OASM NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) (GlobeNewswire)
  17:30:00 STEF-B Kommentar rörande kontrollförändringshändelse avseende icke efterställda, icke-säkerställda obligationer utgivna av Stendörren Fastigheter AB (publ) (Cision)
  17:30:00 DEVP-B DevPort AB (publ) har genomfört förvärvet av teknikkonsultföretaget ADIGA (Cision)
  17:15:03 UNIBAP Emissionsutfall i Unibap AB (publ) - tillförs cirka 32,5 MSEK genom fulltecknad företrädesemission (beQuoted)
  17:15:00 PXXS-SDB INTERNATIONAL PETROLEUM CORP. AND BLACKPEARL RESOURCES INC. ANNOUNCE CLOSING OF STRATEGIC BUSINESS COMBINATION AND APPOINTMENT OF DIRECTOR (Cision)
  17:15:00 IPCO International Petroleum Corp. and BlackPearl Resources Inc. announce closing of strategic business combination and appointment of director (GlobeNewswire)
  17:00:00 SES Scandinavian Enviro Systems AB (publ) publicerar tillägg till prospekt (Cision)
  16:53:54 ATRE Redeye: A3 - Fortsatt ökande EBITDA (Cision)
  16:42:00 RIX Banks net position in the Riksbank (GlobeNewswire)
  16:00:00 GREEN Green Landscaping slutför förvärvet av Mark & Miljö och beslutar om riktad emission (Cision)
  16:00:00 BONAV-B BONAV-A Bonava completes its first investor transaction in Estonia (Cision)
  16:00:00 BONAV-B BONAV-A Bonava genomför sin första investeraraffär i Estland (Cision)
  16:00:00 ELTEL Förändringar i Eltels koncernledning (Cision)
  16:00:00 ELTEL Changes in Eltel Group Management Team (Cision)
  16:00:00 STE-R STE-A Förslag av aktieägarnas nomineringsråd till Stora Enso Oyj:s årstämma 2019 (Cision)
  16:00:00 STE-R STE-A Proposals of Shareholders' Nomination Board to Stora Enso Oyj's Annual General Meeting 2019 (Cision)
  16:00:00 STE-R STE-A Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Stora Enso Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019 (Cision)
  15:30:00 GPG-PREF Genova Property Group förvärvar fastigheter i Stockholm (Cision)
  15:29:36 DIGN Dignitana AB Publishes December Newsletter (Cision)
  15:15:00 BOUL Boule Diagnostics investerar i ett strategiskt partnerskap inom patientnära diagnostik (Cision)
  15:00:00 NUE Nuevolution provides update on the positive progress in partnerships & pipeline and consolidation of its business & patent strategy (Cision)
  15:00:00 NUE Nuevolution uppdaterar kring de positiva framstegen inom partnerskap och pipeline samt konsolidering av företagets affärs- och patentstrategi (Cision)
  14:44:44 CCOR-B Concordia Maritime presents a web quiz together with Keep Sweden Tidy (Cision)
  14:43:15 CCOR-B Concordia Maritime lanserar webbquiz tillsammans med Håll Sverige Rent (Cision)
  14:30:00 FLEXQ Announcement from FlexQube's extra general meeting (Cision)
  14:30:00 FLEXQ Kommuniké från extra bolagsstämma i FlexQube (Cision)
  14:15:05 ITAL Italeaf: Bondholders. Meeting of the loan .TerniEnergia Euro 25,000,000.00 notes due 2019 - ISIN Code: IT0004991573. approved positively all items on the agenda (GlobeNewswire)
  14:00:00 ADDT-B Addtech förvärvar Birepo A/S (Cision)
  14:00:00 ADDT-B Addtech acquires Birepo A/S (Cision)
  13:30:50 AM1S Ahlstrom-Munksjön merkintäoikeusanti ylimerkitty (Cision)
  13:30:50 AM1S Ahlstrom-Munksjö's rights offering oversubscribed (Cision)
  13:30:50 AM1S Ahlstrom-Munksjös aktieemission övertecknad (Cision)
  12:00:00 ATT Avyttringen av Attendos finska sjukvårdsverksamhet har godkänts av den finska konkurrensmyndigheten (Cision)
  11:51:29 M2AM-001 M2 Asset Management emitterar 3-årigt obligationslån om 300 mkr och köper tillbaka obligationer med förfall i juli 2020 (Cision)
  10:30:00 AXFO Axfood increases ownership in Urban Deli (Cision)
  10:30:00 AXFO Axfood ökar ägandet i Urban Deli (Cision)
  10:00:00 SSM SSM to increase production of rental units to 50 percent and focus on developing co-ops in the 1.3 to 2.2 MSEK price range - 400 redesigned co-ops to be relaunched in Q1 2019 (Cision)
  10:00:00 SSM SSM ökar bostadsproduktionen till 50 procent hyresrätter samtidigt som bostadsrättsaffären fokuseras till prisintervallet 1,3 - 2,2 MSEK - 400 omritade 1:or och 2:or relanseras under Q1 2019 (Cision)
  09:30:00 SCANB Scan Bidco A/S - Notice of a written procedure (Cision)
  09:21:41 SBB-B Moody's changes outlook for SBB:s B1 rating to positive from stable (Cision)
  09:21:41 SBB-B Moody's ändrar utsikter för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s B1 rating från stabila till positiva utsikter (Cision)
Sidestørrelse: