Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 16. februar  
Dato Antall dager Distributør Papir Børs Søk  
Dato Tid Selskap Overskrift
15/02-2019 23:30:00 SNM ShaMaran Reports 140% Reserve Replacement Ratio in Atrush, 2019 Guidance (Cision)
  20:30:32 ACARIX Acarix anpassar processen för tysk ersättning - Lämnar in ny dokumentation i slutet av februari 2019 (GlobeNewswire)
  20:30:32 ACARIX Acarix adapts pathway for German reimbursement - Submission of new dossier by the end of February 2019 (GlobeNewswire)
  19:20:55 TOAD Toadman utökar andelen av omsättningen till 20% i projekt Osiris (Cision)
  18:00:00 OP-PREFB OP OP-PREF Oscar Properties redovisar ett negativt resultat och tidigarelägger publicering av bokslutskommuniké januari - december 2018 (Cision)
  18:00:00 SPSY103 SPSY104 SPSY105 SPSY106 SPSY2 Förtida inlösen av förlagslån (GlobeNewswire)
  17:30:00 SJR-B SJR in Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 (Cision)
  17:30:00 SJR-B SJR in Scandinavia AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 (Cision)
  17:13:34 MANG Mangold AB (publ.) utökar sitt innehav i Nowonomics AB till 12,1% (beQuoted)
  17:06:42 MAXF Komplettering - MaxFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4 JANUARI- DECEMBER 2018 (beQuoted)
  16:42:00 RIX Banks net position in the Riksbank (GlobeNewswire)
  16:41:09 TMG THE MARKETING GROUP PLC: Result of General Meeting (Cision)
  16:33:31 INDEN-B Beslut vid årsstämma i Indentive Värdepapper AB (Cision)
  16:20:00 RIX Conditions for Riksbank Bid Procedures Sek Bonds (GlobeNewswire)
  16:01:02 TSEC Tempest Security tecknar avtal med KTH, avtalet har ett förväntat ordervärde om 22 MSEK under avtalsperioden. (beQuoted)
  15:45:00 NHCBHFFT Baltic Horizon Fund publishes its NAV for January 2019 (GlobeNewswire)
  15:28:47 BORG Björn Borg and Robyn presents RBN (Cision)
  15:00:02 XINT Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie (beQuoted)
  15:00:02 MAXF MaxFASTIGHETER tillträder fastigheter och genomför riktad nyemission av aktier (beQuoted)
  15:00:00 CRAD Griffin Health lanserar sitt frameless SRS program där de använder C-RAD Catalyst HD med C-RADs cBrain mjukvara (GlobeNewswire)
  15:00:00 CRAD Griffin Health launches its frameless SRS program using C-RAD Catalyst HD with cBrain software (GlobeNewswire)
  14:27:11 HELIO Heliospectras kontrollsystem helioCORE™ tilldelas en 2019 AE50-utmärkelse av American Society of Agricultural and Biological Engineers (Cision)
  14:13:05 CMOTEC-B ChemoTech: Into Africa (Västra Hamnen) (Cision)
  14:10:00 SHB-A Handelsbanken publishes its Sustainability Report for 2018 today (Cision)
  14:10:00 SHB-A Handelsbanken publicerar i dag hållbarhetsredovisning för 2018 (Cision)
  14:05:00 SHB-A Handelsbanken publishes its publication "Risk and Capital Management - Information according to Pillar 3" for 2018 today (Cision)
  14:05:00 SHB-A Handelsbanken publicerar i dag publikationen "Risk och kapitalhantering - information enligt Pelare 3" för 2018 (Cision)
  14:00:00 OPUS Bokslutskommuniké 2018 (Cision)
  14:00:00 OPUS Year-end report 2018 (Cision)
  14:00:00 SHB-A Handelsbanken publishes its Annual Report for 2018 today (Cision)
  14:00:00 SHB-A Handelsbanken publicerar i dag årsredovisning för 2018 (Cision)
  14:00:00 NHCBHFFT Baltic Horizon Fund Consolidated Un-Audited Results for Q4 2018 (GlobeNewswire)
  13:40:00 SEZI Senzime updates and optimizes strategy for FDA approval (Cision)
  13:40:00 SEZI Senzime uppdaterar och optimerar strategin för godkännande av FDA (Cision)
  13:30:08 TRAC-B AB Traction: Year end report 2018 (GlobeNewswire)
  13:30:06 TRAC-B AB Traction: Bokslutskommuniké 2018 (GlobeNewswire)
  13:30:00 CORE-B CORE-A COREM HYR UT 4 500 KVM I JÄRFÄLLA TILL DAHL (Cision)
  12:37:29 NOBINA Nobina completes strategic acquisition and focuses on special public transport services in Denmark (Cision)
  12:37:29 NOBINA Nobina genomför strategiskt förvärv och satsar på omsorgsresor i Danmark (Cision)
  12:30:00 SHB-A Handelsbanken issues Additional Tier 1 Capital (Cision)
  12:30:00 SHB-A Handelsbanken issues Additional Tier 1 Capital (Cision)
  12:30:00 MULQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2018 (Cision)
  12:14:18 CIBUS Cibus Nordic Real Estate AB (publ) refinances the second of its three senior debt facilities (beQuoted)
  12:05:27 NDA Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 5 uutta unlimited turbowarranttisarjaa 18.02.2019, sarjat 2019: L9N FI, 2019: S9N FI. (GlobeNewswire)
  12:00:01 SPEC SpectraCure AB Year-end report 1 January - 31 December 2018 (Cision)
  12:00:00 SKA-B Skanska bygger kontorshus i Helsingborg för cirka 350 miljoner kronor (Cision)
  12:00:00 SKA-B Skanska builds office building in Helsingborg, Sweden, for about SEK 350 M (Cision)
  12:00:00 A013 SSAO-128 SBAB Year-end Report 2018 (Cision)
  12:00:00 A013 SSAO-128 SBAB bokslutskommuniké 2018 (Cision)
  12:00:00 INSTAL Year-end report 2018 (Cision)
Sidestørrelse: