Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 17. desember  
Dato Antall dager Distributør Papir Børs Søk  
Dato Tid Selskap Overskrift
14/12-2018 14:07:00 BERGEN Information Document in connection with the transaction with Endúr Holding AS (OBI)
  14:06:59 BERGEN Informasjonsdokument i forbindelse med transaksjon med Endúr Holding AS (OBI)
21/11-2018 11:08:41 BERGEN Bergen Group - Notice of Extraordinary General Meeting *** (OBI)
  11:03:08 BERGEN Bergen Group ASA - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling *** (OBI)
  09:54:00 BERGEN Bergen Group ASA endrer navn til Endúr ASA (Hegnar)
  09:50:00 BERGEN Bergen Group ASA changes its name to Endúr ASA upon completion of the merger process (OBI)
  09:50:00 BERGEN Bergen Group ASA endrer navn til Endúr ASA ved ferdigstillelse av sammenslåingsprosess (OBI)
  09:45:00 BERGEN Bergen Group - Notice of Extraordinary General Meeting (OBI)
  09:45:00 BERGEN Bergen Group ASA - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling (OBI)
15/11-2018 08:38:00 BERGEN Ny konsernsjef i Bergen Group (Hegnar)
  08:30:00 BERGEN Changes in Group Management, Nils Hoff takes over as CEO and Morten Riiser as CFO (OBI)
  08:30:00 BERGEN Endringer i konsernledelse, Nils Hoff overtar som CEO og Morten Riiser som CFO. (OBI)
  07:49:00 BERGEN Grønt lys for Bergen Group-fusjon (Hegnar)
  07:46:29 BERGEN Merger plan between Bergen Group ASA and Endùr Holding AS; Unanimous board resolutions accomplished (OBI)
  07:46:29 BERGEN Enstemmige styrevedtak på sammenslåingsplan mellom Bergen Group ASA og Endúr Holding AS (OBI)
02/11-2018 08:42:00 BERGEN Ordreboken eser ut i Bergen Group (Hegnar)
  08:39:32 BERGEN Bergen Group ASA – Interim report for Q3 201 (OBI)
  08:39:32 BERGEN Bergen Group ASA - rapport for 3. kvartal 2018 (OBI)
31/10-2018 08:38:00 BERGEN Bergen Group med kontrakt (Hegnar)
  08:32:16 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS tildelt kontrakt fra Grieg Seafood ASA på bygging nøkkelferdig fórflåte. (OBI)
  08:32:16 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS awarded a contract from Grieg Seafood ASA on construction of a turnkey feed barge. (OBI)
19/10-2018 10:30:50 BERGEN Status merger process with Endùr Holding AS (OBI)
  10:30:50 BERGEN Status transaksjon med Endúr Holding AS (OBI)
11/09-2018 09:01:00 BERGEN Kontrakt til Bergen Group (Hegnar)
  08:40:01 BERGEN Bergen Group Sjøsterk inngår kommersialiseringsavtale med Engesund Fiskeoppdrett AS (OBI)
30/08-2018 08:42:36 BERGEN Merger between Bergen Group and Fabricom - detailed announcement (OBI)
  08:42:35 BERGEN Fusjon mellom Bergen Group og Endúr Fabricom - utvidet melding (OBI)
29/08-2018 14:04:15 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS awarded contract from Nordlaks for delivery of 3 x turn-key feed barges. (OBI)
  14:04:14 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS tildelt kontrakt fra Nordlaks på bygging av tre nøkkelferdige fórflåter. (OBI)
27/08-2018 09:02:00 NAS BERGEN Oslo Børs åpner opp (Hegnar)
  08:23:00 BERGEN Bergen Group varsler fusjon (Hegnar)
  08:10:52 BERGEN Merger between Bergen Group and Endúr Fabricom; new industrial group in western Norway with growth ambitions. (OBI)
  08:10:52 BERGEN Fusjon mellom Bergen Group og Endúr Fabricom; nytt industrikonsern på Vestlandet med vekstambisjoner. (OBI)
22/08-2018 07:56:00 BERGEN Bergen Group: - Svakt kvartal (Hegnar)
  07:55:03 BERGEN Bergen Group ASA - Report for Q2 2018 and 1H 2018 (OBI)
  07:55:03 BERGEN Bergen Group ASA - rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2018 (OBI)
10/07-2018 08:37:00 BERGEN Ny kontrakt til Bergen Group (Hegnar)
  08:18:21 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS awarded contract for construction of concrete barge to the aquaculture industry (OBI)
  08:18:20 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS tildelt kontrakt på produksjon av betonglekter til havbruksnæringen. (OBI)
  07:53:08 BERGEN Bergen Group ASA: Transaction of dry dock and related activities from Backe Bergen AS completed (OBI)
  07:53:07 BERGEN Bergen Group ASA: Gjennomført kjøp av tørrdokk og virksomhet fra Backe Bergen AS (OBI)
25/06-2018 10:59:22 BERGEN Bergen Group ASA - Annual General Meeting held (OBI)
  10:59:21 BERGEN Bergen Group ASA - ordinær generalforsamling avholdt (OBI)
15/06-2018 14:50:43 BERGEN Annual General Meeting 2018 in Bergen Group ASA; recommendations from the Election and Remuneration Committee (OBI)
  14:50:42 BERGEN Generalforsamling 2018 i Bergen Group ASA; innstillinger fra Valg og Godtgjørelseskomiteen. (OBI)
04/06-2018 16:04:41 BERGEN Bergen Group - Notice of Annual General Meeting 2018 (OBI)
  16:04:41 BERGEN Bergen Group - innkalling til ordinær generalforsamling 2018 (OBI)
29/05-2018 09:00:00 FLNG HYARD BERGEN Oslo Børs åpner ned (Hegnar)
  08:44:00 BERGEN Bergen Group med avtale (Hegnar)
  08:37:29 BERGEN Bergen Group AAK awarded framework agreement on the Norwegian Continental Shelf (OBI)
Sidestørrelse: