Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 23. februar  
Dato Antall dager Distributør Papir Børs Søk  
Dato Tid Selskap Overskrift
20/02-2019 15:29:17 BERGEN New face value 21.02.2019 (OBI)
  15:29:17 BERGEN Nytt pålydende 21.02.2019 (OBI)
  12:03:02 BERGEN Nytt navn og ny ticker fra og med / New name and new ticker from 21.02.2019 (OBI)
  08:02:20 BERGEN Bergen Group ASA – transaksjonen med Endúr Holding AS er gjennomfør (OBI)
  08:02:20 BERGEN Bergen Group ASA – The Endúr Holding AS transaction has been complete (OBI)
  07:59:17 BERGEN Disclosure of large shareholding in Bergen Group ASA (OBI)
  07:59:17 BERGEN Melding om betydelig aksjepost i Bergen Group ASA (OBI)
  07:52:29 BERGEN Bergen Group ASA – Registration of share capital increas (OBI)
  07:52:29 BERGEN Bergen Group ASA – registrering av kapitalforhøyels (OBI)
18/02-2019 08:30:39 BERGEN Implementation of the acquisition of Endúr Holding AS (OBI)
  08:30:39 BERGEN Gjennomføring av oppkjøpet av Endúr Holding AS (OBI)
12/02-2019 08:27:47 BERGEN Bergen Group ASA – Interim report for Q4 201 (OBI)
  08:27:46 BERGEN Bergen Group ASA - rapport for 4. kvartal 2018 (OBI)
27/12-2018 13:42:51 BERGEN Bergen Group ASA: Mandatory notification of trade through option program (OBI)
  13:42:51 BERGEN Bergen Group ASA: Meldepliktig handel gjennom opsjonsprogram (OBI)
26/12-2018 15:06:21 BERGEN Financial calendar (OBI)
  15:06:21 BERGEN Finansiell kalender (OBI)
21/12-2018 13:40:55 BERGEN Bergen Group ASA: Mandatory notification of trade through option program (OBI)
  13:40:55 BERGEN Bergen Group ASA: Meldepliktig handel gjennom opsjonsprogram (OBI)
  11:05:03 BERGEN Bergen Group ASA: Merger and change of name approved at the Extraordinary General Meeting (OBI)
  11:05:02 BERGEN Bergen Group ASA: Sammenslåing og navneskifte vedtatt på ekstraordinær generalforsamling (OBI)
18/12-2018 09:02:00 BERGEN BOR Rett ned i åpningen på Oslo Børs (Hegnar)
  08:56:00 BERGEN Bergen Group får avtale med Equinor (Hegnar)
  08:43:08 BERGEN Bergen Group Services enters into agreement with Equinor Energy AS comprising motor maintenance. (OBI)
  08:43:08 BERGEN Bergen Group Services inngår motorvedlikeholdsavtale med Equinor Energy AS (OBI)
14/12-2018 14:07:00 BERGEN Information Document in connection with the transaction with Endúr Holding AS (OBI)
  14:06:59 BERGEN Informasjonsdokument i forbindelse med transaksjon med Endúr Holding AS (OBI)
21/11-2018 11:08:41 BERGEN Bergen Group - Notice of Extraordinary General Meeting *** (OBI)
  11:03:08 BERGEN Bergen Group ASA - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling *** (OBI)
  09:54:00 BERGEN Bergen Group ASA endrer navn til Endúr ASA (Hegnar)
  09:50:00 BERGEN Bergen Group ASA changes its name to Endúr ASA upon completion of the merger process (OBI)
  09:50:00 BERGEN Bergen Group ASA endrer navn til Endúr ASA ved ferdigstillelse av sammenslåingsprosess (OBI)
  09:45:00 BERGEN Bergen Group - Notice of Extraordinary General Meeting (OBI)
  09:45:00 BERGEN Bergen Group ASA - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling (OBI)
15/11-2018 08:38:00 BERGEN Ny konsernsjef i Bergen Group (Hegnar)
  08:30:00 BERGEN Changes in Group Management, Nils Hoff takes over as CEO and Morten Riiser as CFO (OBI)
  08:30:00 BERGEN Endringer i konsernledelse, Nils Hoff overtar som CEO og Morten Riiser som CFO. (OBI)
  07:49:00 BERGEN Grønt lys for Bergen Group-fusjon (Hegnar)
  07:46:29 BERGEN Merger plan between Bergen Group ASA and Endùr Holding AS; Unanimous board resolutions accomplished (OBI)
  07:46:29 BERGEN Enstemmige styrevedtak på sammenslåingsplan mellom Bergen Group ASA og Endúr Holding AS (OBI)
02/11-2018 08:42:00 BERGEN Ordreboken eser ut i Bergen Group (Hegnar)
  08:39:32 BERGEN Bergen Group ASA – Interim report for Q3 201 (OBI)
  08:39:32 BERGEN Bergen Group ASA - rapport for 3. kvartal 2018 (OBI)
31/10-2018 08:38:00 BERGEN Bergen Group med kontrakt (Hegnar)
  08:32:16 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS tildelt kontrakt fra Grieg Seafood ASA på bygging nøkkelferdig fórflåte. (OBI)
  08:32:16 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS awarded a contract from Grieg Seafood ASA on construction of a turnkey feed barge. (OBI)
19/10-2018 10:30:50 BERGEN Status merger process with Endùr Holding AS (OBI)
  10:30:50 BERGEN Status transaksjon med Endúr Holding AS (OBI)
11/09-2018 09:01:00 BERGEN Kontrakt til Bergen Group (Hegnar)
  08:40:01 BERGEN Bergen Group Sjøsterk inngår kommersialiseringsavtale med Engesund Fiskeoppdrett AS (OBI)
Sidestørrelse: