Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 23. oktober  
Dato Antall dager Distributør Papir Børs Søk  
Dato Tid Selskap Overskrift
19/10-2018 10:30:50 BERGEN Status merger process with Endùr Holding AS (OBI)
  10:30:50 BERGEN Status transaksjon med Endúr Holding AS (OBI)
11/09-2018 09:01:00 BERGEN Kontrakt til Bergen Group (Hegnar)
  08:40:01 BERGEN Bergen Group Sjøsterk inngår kommersialiseringsavtale med Engesund Fiskeoppdrett AS (OBI)
30/08-2018 08:42:36 BERGEN Merger between Bergen Group and Fabricom - detailed announcement (OBI)
  08:42:35 BERGEN Fusjon mellom Bergen Group og Endúr Fabricom - utvidet melding (OBI)
29/08-2018 14:04:15 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS awarded contract from Nordlaks for delivery of 3 x turn-key feed barges. (OBI)
  14:04:14 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS tildelt kontrakt fra Nordlaks på bygging av tre nøkkelferdige fórflåter. (OBI)
27/08-2018 09:02:00 NAS BERGEN Oslo Børs åpner opp (Hegnar)
  08:23:00 BERGEN Bergen Group varsler fusjon (Hegnar)
  08:10:52 BERGEN Merger between Bergen Group and Endúr Fabricom; new industrial group in western Norway with growth ambitions. (OBI)
  08:10:52 BERGEN Fusjon mellom Bergen Group og Endúr Fabricom; nytt industrikonsern på Vestlandet med vekstambisjoner. (OBI)
22/08-2018 07:56:00 BERGEN Bergen Group: - Svakt kvartal (Hegnar)
  07:55:03 BERGEN Bergen Group ASA - Report for Q2 2018 and 1H 2018 (OBI)
  07:55:03 BERGEN Bergen Group ASA - rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2018 (OBI)
10/07-2018 08:37:00 BERGEN Ny kontrakt til Bergen Group (Hegnar)
  08:18:21 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS awarded contract for construction of concrete barge to the aquaculture industry (OBI)
  08:18:20 BERGEN Bergen Group Sjøsterk AS tildelt kontrakt på produksjon av betonglekter til havbruksnæringen. (OBI)
  07:53:08 BERGEN Bergen Group ASA: Transaction of dry dock and related activities from Backe Bergen AS completed (OBI)
  07:53:07 BERGEN Bergen Group ASA: Gjennomført kjøp av tørrdokk og virksomhet fra Backe Bergen AS (OBI)
25/06-2018 10:59:22 BERGEN Bergen Group ASA - Annual General Meeting held (OBI)
  10:59:21 BERGEN Bergen Group ASA - ordinær generalforsamling avholdt (OBI)
15/06-2018 14:50:43 BERGEN Annual General Meeting 2018 in Bergen Group ASA; recommendations from the Election and Remuneration Committee (OBI)
  14:50:42 BERGEN Generalforsamling 2018 i Bergen Group ASA; innstillinger fra Valg og Godtgjørelseskomiteen. (OBI)
04/06-2018 16:04:41 BERGEN Bergen Group - Notice of Annual General Meeting 2018 (OBI)
  16:04:41 BERGEN Bergen Group - innkalling til ordinær generalforsamling 2018 (OBI)
29/05-2018 09:00:00 FLNG HYARD BERGEN Oslo Børs åpner ned (Hegnar)
  08:44:00 BERGEN Bergen Group med avtale (Hegnar)
  08:37:29 BERGEN Bergen Group AAK awarded framework agreement on the Norwegian Continental Shelf (OBI)
  08:37:29 BERGEN Bergen Group AAK tildelt rammeavtale på norsk sokkel (OBI)
16/05-2018 12:28:15 BERGEN Financial calendar (OBI)
  12:28:15 BERGEN Finansiell kalender (OBI)
  09:38:04 BERGEN Bergen Group - share capital increase (OBI)
  09:38:04 BERGEN Bergen Group - registrert kapitalforhøyelse (OBI)
08/05-2018 07:59:11 BERGEN Bergen Group ASA - Report for Q1 2018 (OBI)
  07:59:11 BERGEN Bergen Group ASA - rapport for 1. kvartal 2018 (OBI)
26/04-2018 10:01:53 BERGEN Bergen Group ASA - Financial Statement and Annual Report 2017 (OBI)
  10:01:52 BERGEN Bergen Group ASA - Årsregnskap og Årsrapport for 2017 (OBI)
20/04-2018 11:28:28 BERGEN Bergen Group ASA - approval of Financial Statements 2017 (OBI)
  11:28:28 BERGEN Bergen Group ASA - godkjent årsregnskap for 2017 (OBI)
16/04-2018 09:02:00 BERGEN MHG Oslo Børs åpner ned (Hegnar)
  07:04:00 BERGEN Bergen Group terminerer aksjekjøp i Vitek (Hegnar)
13/04-2018 17:53:10 BERGEN Bergen Group ASA: termination of share purchase agreement with VITEK AS (OBI)
  17:53:10 BERGEN Bergen Group ASA: terminering av aksjekjøpsavtale med VITEK AS (OBI)
05/03-2018 08:42:17 BERGEN Bergen Group: Purchase of Vitek AS - detailed announcement (OBI)
  08:42:16 BERGEN Bergen Group: Kjøp av Vitek - utvidet melding (OBI)
02/03-2018 09:02:00 BERGEN Bergen Group kjøper tørrdokk for 40 millioner (Hegnar)
  08:40:32 BERGEN Bergen Group: Acquisition of dry dock and feed barge production at Stamsneset - Detailed announcement (OBI)
  08:40:32 BERGEN Bergen Group: Kjøp av tørrdokk og fôrflåteproduksjon på Stamsneset - utvidet melding (OBI)
28/02-2018 12:11:55 BERGEN Bergen Group ASA - Correction of Interim Report for Q4 2017 *** (OBI)
Sidestørrelse: