Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 17. desember  
Dato Antall dager Distributør Papir Børs Søk  
Dato Tid Selskap Overskrift
13/12-2018 15:01:13 KOG Financial calendar (OBI)
  15:01:13 KOG Finansiell kalender (OBI)
  08:51:00 KOG Kongsberg Gruppen med oppkjøp (Hegnar)
  08:49:25 KOG Kongsberg Gruppen acquires Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (OBI)
  08:49:25 KOG Kongsberg Gruppen kjøper Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (OBI)
07/12-2018 11:51:00 KOG Kongsberg Gruppen får flere ordrer (Hegnar)
03/12-2018 13:38:38 KOG Renteregulering (OBI)
29/11-2018 13:48:00 KOG Renteregulering (OBI)
28/11-2018 15:42:30 KOG Kongsberg Gruppen ASA – New share capital registere (OBI)
  15:42:29 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Ny aksjekapital registrer (OBI)
22/11-2018 12:31:22 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Allocation to primary insiders in the rights issu (OBI)
  12:31:22 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Tildeling til primærinnsidere i fortrinnsrettsemisjone (OBI)
  10:28:04 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Endelig resultat av Fortrinnsrettsemisjone (OBI)
  10:28:04 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Final result of the Rights Issu (OBI)
21/11-2018 19:52:38 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Preliminary results of the Rights Issu (OBI)
  19:52:38 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Foreløpig resultat av Fortrinnsrettsemisjone (OBI)
  17:19:00 KOG Sikret seg én milliard kroner (Hegnar)
  17:07:11 KOG Kongsberg Gruppen ASA: Successful placement of bonds (OBI)
  17:07:11 KOG Kongsberg Gruppen ASA - Vellykket utstedelse av nye obligasjonslån (OBI)
  08:00:00 KOG Kongsberg Gruppen ASA – The subscription period for the rights issue expires toda (OBI)
  08:00:00 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen utløper i da (OBI)
19/11-2018 08:32:36 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Last day of trading in subscription right (OBI)
  08:32:36 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Siste dag for handel i tegningsretten (OBI)
16/11-2018 10:10:28 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Primærinnsidemeldin (OBI)
  10:10:28 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Primary insider notic (OBI)
15/11-2018 16:35:00 KOG SSO Kraftig soloppgang på rød børs (Hegnar)
13/11-2018 10:25:00 KOG Starter dekning av Kongsberg Gruppen (Hegnar)
12/11-2018 14:19:00 KOG Direktør laster opp (Hegnar)
  14:13:03 KOG CFO puchases shares (OBI)
  14:13:03 KOG Finansdirektør kjøper aksjer (OBI)
09/11-2018 13:40:00 KOG Innsider på handletur (Hegnar)
  13:31:35 KOG Primary insider notice (OBI)
  13:31:35 KOG Primærinnsidemelding (OBI)
08/11-2018 10:19:05 KOG Kongsberg Gruppen ASA: Fixed income investor meetings and potential new bond issue (OBI)
  10:18:42 KOG Kongsberg Gruppen ASA: Kredittinvestormøter og potensiell utstedelse av obligasjonslån (OBI)
  09:15:10 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Primary insider notic (OBI)
  09:15:10 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Primærinnsidemeldin (OBI)
  09:03:11 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Primærinnsidemeldin (OBI)
  09:03:11 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Primary insider notic (OBI)
07/11-2018 08:23:11 KOG Oslo Børs - Tegningsrettene i Kongsberg Gruppen ASA vil bli notert / The subscription rights in Kongsberg Gruppen ASA will be listed 07.11.2018 (OBI)
  08:00:00 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Commencement of the subscription period for the rights issu (OBI)
  08:00:00 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Første dag i tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjone (OBI)
06/11-2018 15:04:49 KOG Oslo Børs - Tegningsrettene i Kongsberg Gruppen ASA vil bli notert / The subscription rights in Kongsberg Gruppen ASA will be listed 07.11.2018 (OBI)
  13:24:38 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Approval and publication of the prospectus for the rights issu (OBI)
  13:24:37 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Godkjenning og publisering av prospektet for Fortrinnsrettsemisjone (OBI)
  09:39:00 KOG Sikrer seg aksjer i Kongsberg Gruppen (Hegnar)
  08:30:04 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Primary insider notic (OBI)
  08:30:04 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Primærinnsidemeldin (OBI)
05/11-2018 08:44:31 KOG Ex preferential rights today (OBI)
  08:44:30 KOG Ex fortrinnsretter i dag (OBI)
Sidestørrelse: