Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 23. februar  
Dato Antall dager Distributør Papir Børs Søk  
Dato Tid Selskap Overskrift
22/02-2019 16:49:25 KOG Meldepliktig handel (OBI)
  16:49:25 KOG Mandatory notification of trade (OBI)
21/02-2019 16:45:00 KOG KONGSBERG initiating a share buy-back program for employees (OBI)
  16:45:00 KOG Kongsberg Gruppen iverksetter tilbakekjøpsprogram for erverv av egne aksjer for ansatte (OBI)
18/02-2019 14:13:00 KOG GSF Derfor girer DNB Markets opp i laks (Hegnar)
  09:08:00 KOG GSF To nye DNB-favoritter - anbefaler ti aksjer (Hegnar)
14/02-2019 16:30:00 KOG NAS Ny Norwegian-smell på børsen (Hegnar)
  09:02:00 AKER KOG SALM Oslo Børs åpner opp (Hegnar)
  08:52:48 KOG Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Kongsberg Gruppen ASA (OBI)
  08:52:48 KOG Key information relating to the cash dividend to be paid by Kongsberg Gruppen ASA (OBI)
  07:00:00 KOG Strong closing of eventful year (OBI)
  07:00:00 KOG Sterk avslutning på begivenhetsrikt år (OBI)
12/02-2019 08:40:58 KOG Invitation to presentation of KONGSBERG's 4th quarter 2018 results and preliminary annual accounts 2018 (OBI)
  08:40:58 KOG Invitasjon til presentasjon av Kongsberg Gruppens resultat for 4. kvartal 2018 og foreløpig årsresultat 2018 (OBI)
31/01-2019 13:45:52 KOG Financial calendar (OBI)
  13:45:52 KOG Finansiell kalender (OBI)
31/12-2018 08:30:00 KOG KONGSBERG awarded CROWS contracts valued 805 MNOK (OBI)
  08:30:00 KOG KONGSBERG mottar CROWS ordre verdt 805 MNOK (OBI)
13/12-2018 15:01:13 KOG Financial calendar (OBI)
  15:01:13 KOG Finansiell kalender (OBI)
  08:51:00 KOG Kongsberg Gruppen med oppkjøp (Hegnar)
  08:49:25 KOG Kongsberg Gruppen acquires Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (OBI)
  08:49:25 KOG Kongsberg Gruppen kjøper Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (OBI)
07/12-2018 11:51:00 KOG Kongsberg Gruppen får flere ordrer (Hegnar)
03/12-2018 13:38:38 KOG Renteregulering (OBI)
29/11-2018 13:48:00 KOG Renteregulering (OBI)
28/11-2018 15:42:30 KOG Kongsberg Gruppen ASA – New share capital registere (OBI)
  15:42:29 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Ny aksjekapital registrer (OBI)
22/11-2018 12:31:22 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Allocation to primary insiders in the rights issu (OBI)
  12:31:22 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Tildeling til primærinnsidere i fortrinnsrettsemisjone (OBI)
  10:28:04 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Endelig resultat av Fortrinnsrettsemisjone (OBI)
  10:28:04 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Final result of the Rights Issu (OBI)
21/11-2018 19:52:38 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Preliminary results of the Rights Issu (OBI)
  19:52:38 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Foreløpig resultat av Fortrinnsrettsemisjone (OBI)
  17:19:00 KOG Sikret seg én milliard kroner (Hegnar)
  17:07:11 KOG Kongsberg Gruppen ASA: Successful placement of bonds (OBI)
  17:07:11 KOG Kongsberg Gruppen ASA - Vellykket utstedelse av nye obligasjonslån (OBI)
  08:00:00 KOG Kongsberg Gruppen ASA – The subscription period for the rights issue expires toda (OBI)
  08:00:00 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen utløper i da (OBI)
19/11-2018 08:32:36 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Last day of trading in subscription right (OBI)
  08:32:36 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Siste dag for handel i tegningsretten (OBI)
16/11-2018 10:10:28 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Primærinnsidemeldin (OBI)
  10:10:28 KOG Kongsberg Gruppen ASA – Primary insider notic (OBI)
15/11-2018 16:35:00 KOG SSO Kraftig soloppgang på rød børs (Hegnar)
13/11-2018 10:25:00 KOG Starter dekning av Kongsberg Gruppen (Hegnar)
12/11-2018 14:19:00 KOG Direktør laster opp (Hegnar)
  14:13:03 KOG CFO puchases shares (OBI)
  14:13:03 KOG Finansdirektør kjøper aksjer (OBI)
09/11-2018 13:40:00 KOG Innsider på handletur (Hegnar)
  13:31:35 KOG Primary insider notice (OBI)
Sidestørrelse: