Direkte ordreruting

Netfonds ruter ordre direkte til Oslo Børs for å få ordrene inn enda raskere. Siden børsen har pålagt oss å kvalitetskontrollere ordrene, vil ordre bli rutet direkte dersom den tilfredstiller følgende kriterier:

  • Kjøpsordre må tilhøre en Pluss- eller Traderkunde; salgsordre kan også komme fra Autogirokunde
  • Det må være en limitordre
  • Dersom det er et salg må aksjene være på VPS-konto hos Netfonds
  • Dersom det er et salg må limit ikke ligge mer enn 10% over beste selger eller mer enn 2% under beste kjøper
  • Dersom det er et kjøp må limit ikke ligge mer enn 10% under beste kjøper eller mer enn 2% over beste selger
Endringer i ordre kan også rutes direkte. Endringene må tilfredstille disse kravene for å rutes direkte:
  • Ordren som skal endres må ligge på børs
  • Det kan ikke være en endring til en best-ordre
  • Endring i limit på en salgsordre må ikke føre til at limit ligger mer enn 10% over beste selger eller mer enn 2% under beste kjøper
  • Endring i limit på en kjøpsordre må ikke føre til at limit ligger mer enn 10% under beste kjøper eller mer enn 2% over beste selger
Alle kanselleringer av ordre som ligger på børs rutes direkte.

Reglene for ruting av endringer og kanselleringer gjelder for alle kunder, også Autogiro-kundene. Ordre, endringer og kanselleringer som ikke rutes direkte vil bli behandlet som før. Automatisk ruting skjer kun i perioden for kontinuerlig omsetning, normalt 10:00 til 16:00. Reglene for ruting vil bli vurdert fortløpende, og kan endres uten varsel.

Ved hjelp av direkte ruting av ordre skulle tiden fra ordre legges inn til de er på Oslo Børs reduseres til rundt ett sekund, men Netfonds garanterer dette ikke.

Noen statistikker fra en tilfeldig dag:

Andel av ordre som rutes direkte
71%
Andel av endringer som rutes direkte
93%
Gjennomsnittsforsinkelse fra kunde til børs på direkte-rutede ordre
0.7 sekunder
Medianforsinkelse fra kunde til børs på ikke-rutede ordre
11 sekunder

 

Forsinkelsen på ikke-rutede ordre kan virke overraskende høy, men siden disse ordrene for en stor del er markedsordre og ordre med avvikende limit, og tar dermed litt tid f å behandle.