Oslo Børs i NOREX

VIKTIGE ENDRINGER

Stopp-ordre
Muligheten for Stopp-ordre i børsens handelssystem vil forsvinne. Netfonds har derfor utviklet en egen løsning for de som ønsker å benytte denne type ordre. For våre kunder betyr dette at avansert ordreskjema ser likt ut som i dag. Les mer om betingelsene for bruk av denne type ordre her.

Børsdagens perioder
Børsens handelsdag vil endres i perioden før og etter kontinuerlig omsetning. Før-børs perioden vil endres radikalt og auksjonsperioden vil også være annerledes. Auksjonen vil være lukket, dvs. man kan ikke se hvilke meglere som ligger bak de ulike ordrene.

 • Pre-Trading session
  (09:15-09:45):
  Registrering av handler, innlegging, endring og sletting av ordre. Meglerhuset kan kun se egne ordre.

 • Trading session
  09:45-10:00 (CLIN): Ordrebøkene åpnes for innsyn, men meglerkoden er skjult. Ordrebøkene er på formen "Market by Level". Ingen registrering av handler kan forekomme, kun innlegging, endring og kansellering av ordre.

  10:00 (UNX): Åpningsauksjonen kjøres. Hvert enkelt papir åpnes etter x antall sekunders ro i ordreboken.
  1. Gruppe: Equities: OBX åpnes først alfabetisk, deretter hovedlisten, SMB og grunnfondsbevis.
  2. Gruppe: Warrants og til slutt
  3. Gruppe: Issuance Instrumentes.

  10:00 - 16:00 (COTR): Kontinuerlig handel med automatisk ordrematching.
  16:00 - 16:10 : Avslutningsauksjon

 • Post Trading Session
  16:10 - 16:30 (POTR):
  - Opprydning i ordreboken kan foretas.
  - Rest-of-day ordre slettes 16:10, mens ordre med gyldighet i gjeldene dag slettes 16:30.
  - Endre og slette ordre og interesser.
  - Slette omsetninger (Bare Oslo Børs).
  - Suspenderte ordre slettes automatisk.
  - Handler som ikke er bekreftet slettes automatisk.

Prioritering av egne ordre
Egne ordre prioriteres i ordreboken. Dersom flere meglerhus ligger på samme kurs så vil egne ordre få prioritet ved handel. Man kan oppleve at man ligger best bid/ask uten å få sin ordre gjennomført, ettersom egne ordre prioriteres.

Odd-lot
Det har tidligere vært separate ordrebøker for børsposter og odd-lots. Dette opphører og det vil nå være en ordrebok for hvert papir. Odd-lot ordre er alltid matchet til sist omsatt pris.

Nye ticker koder
Som følge av nytt handelssystem endrer Oslo Børs tickerkodene på en rekke selskaper fra mandag av:

Selskap Gammel ticker Ny ticker
Brøvig BRO BRV
Byggma BYG BMA
Cappit CAP CAPPIT
EDB Business Partner EDB EDBASA
Expert Eilag EXP EXPERT
I.M Skaugen SKA IMSK
Intellinet INT INN
Solstad Offshore SOF SOFF
Solvang SOL SOLV
Investra INV INVEST
Consorte Group CON COGR
Scribona AB SCRB SCRI-B-NOK
SAS AB SAS SAS-NOKFakta om NOREX

 • 830 selskaper(Juni 2001)
 • Total markedsverdi for selskapene: NOK 5.000 milliarder
 • Total omsetning per år: NOK 4.400 milliarder
 • Ca. 160 medlemmer fordelt på 10 land
 • Felles handelssystem(SAXSESS) fra 27.mai 2002
 • Felles regelverk mht. handels- og medlemsbetingelser
 • Kryssmedlemskap for meglerhusene
 • Flere av de største globale investeringsbankene er medlemmer
 • Mål om felles oppgjørsløsninger
 • Felles infratruktur

Norex-samarbeidet ble inngått mellom Stockholmsbørsen AB, København Fondsbørs A/S, Islands Fondsbørs AS oh Oslo Børs A/S for å skape en felles nordisk markedsplass. Mandag 27. mai får verdens investorer servert mer enn 800 nordiske aksjer på ett brett, i stor grad basert på ett regelverk. Da tar Oslo Børs i bruk det nye handelssystemet, Saxess, som er en direkte følge av det nordiske børssamarbeidet NOREX. Når fire nordiske børser nå samles på det som vil bli én av Europas mest effektive markedsplasser, vil konsekvensen blant annet være økt likviditet og mer korrekt prising av aksjene, samt større oppmerksomhet for norske selskaper.

Selskapene notert på Oslo Børs får en unik mulighet til å få mer oppmerksomhet når de nå blir eksponert for et mye større publikum - og ikke minst tilgang til et betydelig større kapitalmarkedet, som følge av økt fokus fra internasjonale investormiljøer. Det er ingen grunn til at en investor i London ikke skal plukke med seg andre aksjer, når hun henvender seg til NOREX for å kjøpe Statoil, Nokia og Ericsson. Handelssystemet Saxess sørger for at man kan handle alle nordiske aksjer gjennom ett og samme skjermbilde – en unik funksjonalitet i forhold til tidligere handelsmetoder.

I Norge er andelen privatpersoner som sparer i aksjer på et beskjedent nivå sammenlignet med for eksempel i Sverige. Den tilgjengeligheten man nå vil oppleve for nordiske aksjer vil føre til at flere nordmenn blir aksjeeiere, og på sikt kunne bli en mer slagkraftig investorgruppe. Når flere handler på samme markedsplass vil dessuten kostnadene ved å handle bli redusert.

Privatpersoner og andre investorer får i NOREX tilgang til mer enn 80 prosent av det nordiske aksjemarkedet og 90 prosent av det nordiske obligasjonsmarkedet gjennom samme handelssystem. Det brede produktspekteret vil gjøre opplevelsen av å besøke markedsplassen NOREX unik i i forhold til slik børshandel oppleves i dag. Samtidig vil det brede utvalget tiltrekke seg ny kapital fra utlandet som gjør aktiviteten høyere og prisingen mer korrekt.

Meglerne er de som har de største praktiske fordelene av NOREX-samarbeidet, siden de nå kan tilby sine tjenester med færrest mulig hindringer. I stedet for å måtte beherske flere handelssystem og flere regelverk, vil meglerne for fremtiden kunne utføre handler i de nordiske landene med utgangspunkt i ett regelsett av internasjonal standard og ett felles handelssystem.

Meglerhusene står selv fritt til å velge hvor de vil ha medlemskap. Uavhengig av hvilke børser meglerhusene er tilknyttet, vil meglerhusene ha tilgang til ordrebøkene til samtlige verdipapirer i alliansen. Handler kan bare utføres på de børser meglerhuset er medlem.
Netfonds er medlem på Oslo Børs og Stockholm.