Bilag til selvangivelsen

 

Vennligst les teksten på denne siden nøye.


Feilmeldinger ved generering av RF-skjema vil oftest lett kunne løses ved hjelp av informasjonen nedenfor.

Forslag til RF-1059
 • Utkast til RF-1059 skjema
  Netfonds har laget et utkast til "Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon" som er vedlegg RF-1059 til selvangivelsen. Dette erstatter tidligere RF-1061 fra og med inntektsåret 2008.
  Utkastet er basert på handelsopplysningene som ligger i autoporteføljen.
 • Forutsetning for korrekt skjema
  For at vedlegget blir riktig, må alle data som er lagt inn i autoporteføljen stemme med faktiske handler foretatt hos Netfonds og andre meglere. Siden autoporteføljen ikke er korrigert for såkalte corporate actions, må disse legges inn manuelt av den enkelte kunde.
 • Corporate actions - eksempel
  Et eksempel på corporate action kan være bytte av ticker-kode: Fra MSP til ALX. For at et salg i ALX skal matche et kjøp i MSP, må altså brukeren selv sørge for at kjøpet i MSP endres til et kjøp i ALX. Dette gjøres via redigeringsmenyen til venstre i autoporteføljen.
 • Splitt og spleis
  Autoporteføljen skal være ferdig korrigert for splitt og spleis. Man trenger derfor ikke gjøre noe spesielt med dette selv.
 • Handel hos en annen bank/megler
  Merk at dersom du har kjøpt eller solgt aksjer hos andre meglere, må Autoporteføljen oppdateres manuelt med alle detaljer om disse transaksjonene, ellers vil ikke skjemaet være korrekt. Autoporteføljen redigeres ved å bruke menyen til venstre på siden (se "Kjøp", "Selg", og "Rediger"). Noter også at datoen for manuelt innlagte kjøp/salg må redigeres slik at den stemmer med den faktiske handelsdatoen, slik at FIFU-prinsippet (først inn, først ut) ivaretas og at korreksjoner for risk og utbytte blir riktige.
 • Ansvar
  Netfonds tar ikke ansvar for at innholdet i utkastet er korrekt ettersom dette kan være basert på opplysninger som vi ikke kan kontrollere, inkludert risk-tall (som vi får fra VPS og Skatteetaten) og handler som kunden manuelt legger inn.
 • PDF
  Utkastet vil være i form av en fil på PDF-format. For å lese et PDF-dokument trenger du Acrobat Reader, som er gratis og finnes til mange plattformer.
 
Ofte stilte spørsmål i forbindelse med RF-1059
 • Hvorfor negativ beholdning?
  Negative beholdninger i autoporteføljen vil nå vises uten at du behøver gjøre noe aktivt for å få dem fram. Negative autoporteføljebeholdninger kan skyldes at aksjene du har solgt ble overført fra en annen megler, eller at de oppstod som et resultat av en emisjon eller aksjer som er kjøpt hos andre meglere og overført til Netfonds.
  I menyen kan man selv redigere dette ved å fjerne transaksjoner, eller å legge inn kjøp- og salgstransaksjoner.
 • Påvirkes VPS beholdningen av "kjøp" eller "salg" i autoporteføljen?
  VPS-beholdningen din er upåvirket av hva som til enhver tid måtte vises i autoporteføljen. "Kjøp" og "Salg" som legges inn i autoporteføljen av oss eller av kunden er ikke reelle handler som blir utført på børs, men avspeilinger av slike
  handelstransaksjoner. For å handle aksjer må man gå til handlesiden. Det er kun på denne siden man kan utføre reelle handler.
 • Trenger jeg oppdatere autoporteføljen selv?
  Autoporteføljen oppdateres automatisk av Netfonds dersom du har utført en reell handel. Denne porteføljen har til hensikt å vise avkastningen på dine investeringer. Men du står fritt til å redigere porteføljen slik du selv ønsker den.
 • Splitt
  Ved splitt/spleis legges det automatisk inn splitt-transaksjoner i de berørte autoporteføljene. Disse transaksjonene justerer antall og pris på foregående transaksjoner slik at beregning av avkastning blir riktig.
 • Hvorfor kommer ikke sist omsatt kurs frem i porteføljen?
  Når ny handel legges inn manuelt, vær oppmerksom på at riktig børs velges. For Unoterte aksjer kalles børsen OTC, I USA heter de henholdsvis N for NYSE, A for AMEX og O for Nasdaq. Stocholmsbørsen har kjennetegn ST. Oslo Børs er OSE.
 
Eksport av handelsdata til f.eks. annet regnskapsprogram (2 alternativer for skattehjelp)
 • Handelsoversikten viser hvilke handler som er foretatt hos oss i et valgt år. Handelsdata fra denne oversikten kan eksporteres til andre programmer som kan bearbeide opplysningene videre og lage grunnlag for utskrifter som kan brukes i forbindelse med levering av selvangivelsen. Denne oversikten er basert på rådata fra faktiske handler. Den er altså ikke korrigert for splitt/spleis, og det ligger heller ingen risk- og utbytteopplysninger inne. Dette må derfor programmet som bearbeider opplysningene videre ta hensyn til.
 • Lag eksport av handelsdata til regneark
 
Generering av RF-1059


Ekstraordinært utbytte er ikke tatt med i utregningen da vi ikke har tallene for dette.

Trykk her å hente ditt RF-1059-SKJEMA