Informasjon om Netfonds kontotyper og skattesatser:

ASK

Konto:

Standardkonto   

Aksjesparekonto

Kapitalforsikring (investeringskonto)

Hvem kan opprette?    
Alle Privatpersoner Privatpersoner
Investeringsområde Alt Netfonds tilbyr Børsnoterte aksjer reg. i EØS og fond med min. 80% aksjer Alt med unntak av girede produkter
Innskuddsgaranti Ja Ja Nei
Aksjonærrettigheter Ja Ja Nei, aksjene er eiet av Netfonds Livsforsikring AS
Belåning Ja Ja Ja
       

Skatt:

     
Skattesats 2017* 29,76% / 90% formuesverdi 29,76% / 90% formuesverdi 24% / 100% formuesverdi
Skattesats 2018** 30,59% / 80% formuesverdi 30,59% / 80% formuesverdi 23% (varslet oppjustert til 30,59% fra 2019)  
Realisasjon Salg/realisasjon per papir   
Uttak utover innskudd (gevinstbeskatning kan utsettes) Uttak fra konto relativt ift. innskutt beløp
Utbytte Løpende beskatning Løpende beskatning Direkte på konto uten beskatning (unntak kildeskatt)
Skjermingsfradrag Ja Ja Nei
Rapportering Kunden selv
Netfonds
Netfonds
Overførsel til konto Ingen realisasjon
Overgangsregel ut 2018 **, realisasjon fra 2019 ** Medfører skattemessig realisasjon
       

Priser:

     
Innskuddsrente Se prisliste
Lovpålagt nullrente
Se prisliste
Kontoføring 0 kr*** 0 kr*** Satser for administrasjonsgebyr og risikopremie
Flyttekostnader 150 kr per papir
Gratis intern innflytt, 500 kr til ekstern ASK-kontofører 500 kr
Kurtasje Fra kr 29, se prislisten Vanlige kurtasjesatser, fra kr 29 se prislisten Se prislisten

* Gevinst/tap av aksjer og aksjefond multipliseres med en faktor og skattelegges som alminnelig inntekt. For 2017 er faktoren 1,24 og skattesatsen 24% som gir en effektiv skattesats på 29,76%. Faktor og skattesats fastsettes i statsbudsjettet og forslag for 2018 er faktor 1,33 og skattesats 23%.
**  Forslag til statsbudsjett for 2018
*** Kontoholdsgebyr/storinvestoravgift for lite aktive kunder. Se prislisten for satser og mer info.

Netfonds kan ikke gjøres ansvarlig for feil eller mangler i denne oversikten. Aktuelle satser finner man på skatteetaten.no og regjeringen.no